Course: Law 3

« Back
Course title Law 3
Course code KPE/FP3
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
 • Severa Karel, Mgr.
Course content
1. Social security, social services, material need, social security benefits, social assistance benefits for the severely handicapped. Pension insurance, sickness insurance, health insurance. 2. Labour law: basic concepts. Employment. Termination of employment. Working hours. Rest period. Embarassments in work. Liability for damage. Remuneration. Collective labor law. Employment.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for exam - 40 hours per semester
 • Semestral paper - 15 hours per semester
Learning outcomes
Introduction of legally valid system of the social security law. Introduction of legally valid labour law system.
Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme. Students will gain competence to apply knowledge from this course in practice, in bachelor thesis.
Prerequisites
Students don't need special knowledge or visit other courses.

Assessment methods and criteria
Written exam

Credit: semestral project - length of 5 pages and defending of project. Exam: written. Test from subject content with a success rate of at least 60%.
Recommended literature
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
 • Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
 • Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
 • Zákon o doplňkovém penzijním spoření - zákon č. 427/2011 Sb..
 • Zákon o důchodovém pojištění - zákon č. 155/1995 Sb..
 • Zákon o důchodovém spoření - zákon č. 426/2011 Sb..
 • Zákon o inspekci práce - zákon č. 251/2005 Sb..
 • Zákon o kolektivním vyjednávání - zákon č. 2/1991 Sb..
 • Zákon o nemocenském pojištění - zákon č. 187/2006 Sb..
 • Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a dalších změnách - zákon č. 42/1994 Sb..
 • Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech - zákon č. 143/1992 Sb.
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb..
 • Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů - zákon č. 329/2011 Sb..
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - zákon č. 359/1999 Sb..
 • Zákon o sociálních službách - zákon č. 108/2006 Sb..
 • Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů - zákon č. 73/2011 Sb..
 • Zákon o zaměstnanosti - zákon č. 435/2004 Sb..
 • Zákon o životním a existenčním minimu - zákon č. 110/2006 Sb..
 • Z.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.
 • Z.č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
 • Z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 • Z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Z.č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Bělina, M. aj. Pracovní právo. Praha, 2014. ISBN 978-80-7400-283-0.
 • JANKŮ,M.et al. základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha, 2013. ISBN 978-80-7400-494-0.
 • Tröster, P aj. Právo sociálního zabezpečení. Praha, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5.
 • VESELÝ J., et al. Právo sociálního zabezpečení. Praha, 2013. ISBN 978-80-720-1915-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester