Course: Geographic practise and projects

« Back
Course title Geographic practise and projects
Course code KGE/GPR
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Vávra Jaroslav, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Introduction into project based learning 2. History of project based learning in other countries 3. History of project based learning in the Czech Republic 4. Stadium of preparing project based learning 5. Stadium of realization of project based learning 6. Evaluation and reflection 7. Analysis of geographical themes of project based learning 8. Presentation of project based learning 9. Learn about project based learning of themes abroad and how to cooperate

Learning activities and teaching methods
Demonstration
 • Class attendance - 70 hours per semester
Learning outcomes
The course is focused on activities of students and it rings them into school geographical education and knowing pupils competencies. Example US "Geography for Life. Students prepare and present their preparations for pupils, for classroom activities, for field-trips. They will prepare their simple geographical project with integrated character. They learn assessments.
Teaching and learning of geography at primary school
Prerequisites
Basic geographical knowledge of comprehensive school and basic knowledge of physiography and human geography

Assessment methods and criteria
Presentation of artistic and creative activities

Students are able to propare and manage educational projects (Liberec place).
Recommended literature
 • Balderstone, D. Secondary Geography Handbook.. Sheffield, 2006. ISBN 1 84377 165 9.
 • Downs, Roger M., et al. Geography for Life: National Geography Standards. Washington, 2012. ISBN 978-1-884136-41-2.
 • Fien, J. et al. The Geography Teacher's Guide to the Classroom. . South Melbourne, 1984. ISBN 0 333 356600 8.
 • Gersmehl, P. Teaching Geography. New York, 2008. ISBN 978-1-59385-715-8.
 • Hofmann, E. a kol. Multimediální učebnice pro terénní výuku. . Brno, 2008.
 • Kalhous, Z.; Obst. O. a kol. Školní didaktika.. Praha, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
 • Kühnlová, H. Život v našem regionu. Pracovní učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-489-1.
 • MŠMT. Standard vzdělávání ve čtyřletetém gymnáziu.. Praha, 1996.
 • Petty, G. Moderní vyučování.. Praha, 1996. ISBN 80-7178-681-0.
 • Roberts, M. Geographical enquiry. Sheffield, 2010.
 • Řezníčková, D. a kol. Geografie. Aktivně, aktuálně a s aplikacemi.. Praha, 2012. ISBN 978-80-87186-99-2.
 • Vágai, T. a Vodáková, P. Projektové kurzy na katedře geografie FP TU v Liberci. Praha, 2010.
 • Vávra, J. Didaktika geografie I: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. . Liberec, 2006. ISBN 80-7372-083-3.
 • VÚP. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia.. Praha, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.
 • VÚP. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.. Praha, 2007.
 • VÚP. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.. Praha, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science, Humanities and Education Teacher training for lower-secondary school. Subject - Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Science, Humanities and Education Teacher training for lower-secondary school. Subject - Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Science, Humanities and Education Teacher training for lower-secondary school. Subject - Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Science, Humanities and Education Teacher training for lower-secondary school. Subject - Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Science, Humanities and Education Teacher training for lower-secondary school. Subject - Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter