Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Umění a užité umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAR/KZ1 Krajinná a zahradní architektura 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ1M Krajinná a zahradní architektura 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ2 Krajinná a zahradní architektura 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ2M Krajinná a zahradní architektura 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DD1 Dějiny a teorie designu 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DD2 Dějiny a teorie designu 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DU Státní zkouška z dějin umění Zimní a letní Čeština 0  
KDA/DUA1 Dějiny umění a architektury 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA2 Dějiny umění a architektury 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA3 Dějiny umění a architektury 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA4 Dějiny umění a architektury 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA5 Dějiny umění a architektury 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA6 Dějiny umění a architektury 6 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUM Státní zkouška z dějin umění Zimní a letní Čeština 0  
KDA/EX Exkurze Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/IA Kapitoly z dějin mimoevr. architektury 1 Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/IA2 Kapitoly z dějin mimoevr. architektury 2 Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA1 Současná architektura 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA1M Současná architektura 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA2 Současná architektura 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA2M Současná architektura 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU1 Současné umění 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU1M Současné umění 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU2 Současné umění 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU2M Současné umění 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA1 Teorie architektury 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA2 Teorie architektury 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA3 Teorie architektury 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA4 Teorie architektury 4 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/US Úvod do sociologie Letní Čeština 1  
KDA/ZMU1 Základy moderního umění 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/ZMU2 Základy moderního umění 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDE/ODI Oděvní ilustrace Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDE/TSD Teorie a studie designu Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/AH Aplikace hudby Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/AM1 Atelier Environmental designu 1 Zimní Čeština 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/AM2 Atelier Environmental designu 2 Letní Čeština 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/AM3 Atelier Environmental designu 3 Zimní Čeština 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/A1 Atelier Environmental designu 1 Zimní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/A2 Atelier Environmental designu 2 Letní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/A3 Atelier Environmental designu 3 Zimní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/A4 Atelier Environmental designu 4 Letní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/A5 Atelier Environmental designu 5 Zimní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/A6 Atelier Environmental designu 6 Letní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 30  
KED/CJP1 Co je podnikání Zimní Čeština 2  
KED/CJP2 Co je podnikání Letní Čeština 2  
KED/DG Deskriptivní geometrie Letní Čeština 2  
KED/DP Diplomová práce Zimní a letní Čeština 30  
KED/FI Foto - Intro Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/FIN Foto - Finale Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/FM Foto - Multi Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/FP Foto - Plus Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/FV Foto - Video Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/GD Grafický design Zimní Čeština 2  
KED/MA1 Management 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/MA2 Management 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/MOD Vytváření modelů a prototypů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0  
KED/ORM Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0  
KED/PFPO1 Praktické základy fotografie Zimní Čeština 2  
KED/PFPO2 Praktické základy fotografie Letní Čeština 2  
KED/PRE Prezentace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/PRX Praxe Zimní a letní Čeština 30  
KED/PZM Pokročilé zobrazovací metody Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/SD Současný design Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/SH Současná hudba Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/SK Společnost a kultura Letní Čeština 2  
KED/TS Typologie stolování Zimní Čeština 2  
KED/W Workshop Zimní a letní Čeština 2  
KED/ZTK Základy technického kreslení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/ZMI*A Základy materiálového inženýrství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/ZM2*A Základy materiálového inženýrství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/AZ1 Angličtina pro začátečníky 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/AZ2 Angličtina pro začátečníky 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA1 Profesionální angličtina 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA2 Profesionální angličtina 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PF1 Profesionální francouzština 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PF2 Profesionální francouzština 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PPA1 Prezentace projektů v anglickém jazyce 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PPA2 Prezentace projektů v anglickém jazyce 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOD/DOK*A Dějiny oděvní kultury Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOD/POV*A Projektování oděvního výrobku Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/UM Úvod do materiálů Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/PHS*A Pohybové systémy Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/ME*A Mechanika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/AM1 Ateliér 1 Zimní Čeština 20  
KVU/AM2 Ateliér 2 Letní Čeština 20  
KVU/AM3 Ateliér 3 Zimní Čeština 20  
KVU/A1 Ateliér vizuální komunikace - I. Zimní Čeština 16  
KVU/A2 Ateliér vizuální komunikace - II. Letní Čeština 16  
KVU/A3 Ateliér vizuální komunikace - III. Zimní Čeština 20  
KVU/A4 Ateliér vizuální komunikace - IV. Letní Čeština 20  
KVU/A5 Ateliér vizuální komunikace - V. Zimní Čeština 20  
KVU/A6 Ateliér vizuální komunikace - VI. Letní Čeština 20  
KVU/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 30  
KVU/DO1 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1 Zimní Čeština 2  
KVU/DO2 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 2 Letní Čeština 2  
KVU/DO3 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 3 Zimní Čeština 2  
KVU/DP Diplomová práce Zimní a letní Čeština 30  
KVU/FU1 Filozofie a umění 1 Zimní Čeština 2  
KVU/FU2 Filozofie a umění 2 Letní Čeština 2  
KVU/FU3 Filozofie a umění 3 Zimní Čeština 2  
KVU/NAA1 Navrhování autorských aplikací 1 Zimní Čeština 3  
KVU/NAA2 Navrhování autorských aplikací 2 Letní Čeština 3  
KVU/NAA3 Navrhování autorských aplikací 3 Zimní Čeština 3  
KVU/OK Otevřený kurz Zimní a letní Čeština 2  
KVU/OKM Otevřený kurz Zimní a letní Čeština 2  
KVU/PRX Praxe Zimní a letní Čeština 30  
KVU/SU1 Současné umění Zimní Čeština 1  
KVU/SU1M Současné umění Zimní Čeština 1  
KVU/SU2 Současné umění Letní Čeština 1  
KVU/SU2M Současné umění Letní Čeština 1  
KVU/SVD Sociální a virtuální dimenze umění Letní Čeština 2  
KVU/TD Tvůrčí dílna Zimní Čeština 2  
KVU/VR Virtuální realita 1 Zimní Čeština 2  
KVU/VR2 Virtuální realita 2 Letní Čeština 2  
KVU/W1 Workshop 1 Zimní Čeština 3  
KVU/W2 Workshop 2 Letní Čeština 3  
KVU/W3 Workshop 3 Zimní Čeština 3  
KVU/2D 2D aplikace Zimní Čeština 2  
KVU/2DA 2D aplikace - animace Letní Čeština 2  
KVU/3D 3D aplikace Zimní Čeština 2  
KVU/3DA 3D aplikace - animace Letní Čeština 2  
MTI/CIP*A Číslicové počítače Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ELO*A Elektrické obvody Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/NI1 Nástroje pro interaktivitu 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/NI2 Nástroje pro interaktivitu 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/NI3 Nástroje pro interaktivitu 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PMP*A Počítače a mikropočítače Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRG*A Programování Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZLR*A Základy logického řízení Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PG*A Počítačová grafika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/WWW*A Programování pro WWW Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům