Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie a dějiny umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFL/CAR Česká architektura včera a dnes Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CARK Česká architektura včera a dnes Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DKL Dějiny kultury Zimní a letní Čeština 3  
KFL/DUM Dějiny umění Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/KHT*H Kulturní historie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům