Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFY/MECE Mechanika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/UFY Úvod do studia fyziky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/PPS Principy partnerské spolupráce Zimní a letní Čeština 3  
KPP/RSVE Rodinná a sexuální výchova Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/RSVK Rodinná a sexuální výchova Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DSP Diplomový seminář Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům