Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecně odborná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFT/D33 Experimentální technika oboru Zimní a letní Čeština 0  
DFT/PRA Odborná praxe Zimní a letní Čeština 6  
FZS/ODPI Odborná praxe individuální Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ODPR Odborná praxe Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ODPT Odborná praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ1LK Anglický jazyk - vyšší úroveň Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ1LS Anglický jazyk - vyšší úroveň Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ1ZK Anglický jazyk - vyšší úroveň Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ1ZS Anglický jazyk - vyšší úroveň Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ2LK Anglický jazyk - nižší úroveň Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ2LS Anglický jazyk - nižší úroveň Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ2ZK Anglický jazyk - nižší úroveň Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ2ZS Anglický jazyk - nižší úroveň Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CAJ Anglický jazyk Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LAJ Anglický jazyk Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/EX Exkurze Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/EXK-M Exkurze Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/OPR Odborná praxe Letní Čeština 2  
KEZ/OPR-M Odborná praxe Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/OP-U Odborná praxe Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TM-K Technická měření Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TM-P Technická měření Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DMS Metody sociálněvědního výzkumu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/MTS Metodologický seminář Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/MTSK Metodologický seminář Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SMS Metody sociálněvědního výzkumu Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHT/PRP Příprava a řízení projektů Zimní Čeština 6  
KIN/MIRP1 Roční řízená praxe I Zimní Čeština 27 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MIRP2 Roční řízená praxe II Letní Čeština 25 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MIZP1 Zpráva z praxe I Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MIZP2 Závěrečná zpráva z praxe II Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PPN2 Praktická příprava II Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PP2 Praktická příprava II Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PVN1 Praktická cvičení I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PV1 Praktická cvičení I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/RPX1 Roční řízená praxe I Zimní Čeština 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/RPX2 Roční řízená praxe II Letní Čeština 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/VED1D Vědecko-výzkumná činnost 1 Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/VED2D Vědecko-výzkumná činnost 2 Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/VED3D Vědecko-výzkumná činnost 3 Zimní Čeština 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/VED4D Vědecko-výzkumná činnost 4 Letní Čeština 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/ZZP1 Zpráva z praxe I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/ZZP2 Závěrečná zpráva z praxe II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN1K Cizí jazyk NJ 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN1P Cizí jazyk NJ 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN2K Cizí jazyk NJ 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN2P Cizí jazyk NJ 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN3K Cizí jazyk NJ 3 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN3P Cizí jazyk NJ 3 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN4K Cizí jazyk NJ 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN4P Cizí jazyk NJ 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/SPNN Studijní pobyt v německy mluvící zemi Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/SPN2 Studijní pobyt v německy mluvící zemi Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PR2 Projekt II Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/TCTI Termické a chemické technologie Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PP1D Pedagogické působení 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PP2D Pedagogické působení 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PP3D Pedagogické působení 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PP4D Pedagogické působení 4 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PP5D Pedagogické působení 5 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PP6D Pedagogické působení 6 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/RPRMS Řízená praxe Zimní Čeština 10  
KPE/RPRPE Řízená praxe Zimní Čeština 10  
KPE/VV1D Vědecko-výzkumná činnost 1 Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/VV2D Vědecko-výzkumná činnost 2 Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/VV3D Vědecko-výzkumná činnost 3 Zimní a letní Čeština 25 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/VV4D Vědecko-výzkumná činnost 4 Zimní a letní Čeština 25 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/UPPE Úvod do pedagogické praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/UPPM Úvod do ped. praxe pro prim. vzdělávání Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/UPPMK Úvod do ped. praxe pro prim. vzdělávání Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/USSE Úvodní soustředění Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/USSK Úvodní soustředění Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/CJ1K Cizí jazyk 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/CJ1P Cizí jazyk 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/CJ2K Cizí jazyk 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/CJ2P Cizí jazyk 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/CJ3K Cizí jazyk 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/CJ3P Cizí jazyk 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/CJ4K Cizí jazyk 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/CJ4P Cizí jazyk 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/GRTK Grafická tvorba Zimní Čeština 2  
KSA/BP1 Bakalářský seminář (BP1) Zimní Čeština, Angličtina 2  
KSA/BP3 Bakalářská práce 3 Letní Čeština, Angličtina 10  
KSA/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština, Angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/DPR3 Diplomová práce III Letní Čeština, Angličtina 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/OP Odborná praxe Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/OP- M Odborná praxe-M Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/OP-K Odborná praxe Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/F1-U Odborná praxe Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/OPP Odborná praxe Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/OPR Odborná praxe Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/PR1 Projekt I Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/PR2 Projekt II Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/RPR Řízená praxe Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/OPB-K Odborná praxe Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/OPM Odborná praxe Letní Čeština 2  
KVM/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/MVPB Metodika vědecké práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DSI Diplomový seminář Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PIZ Práce s informačními zdroji Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům