Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti psychologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFL/CAV Člověk a výchova Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CVTB Fil.východ. vztahu člověka, vědy a tech. Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DOP Dopravní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DOPK Dopravní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DS1E Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DS2E Diplomový seminář 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DUH Duševní hygiena Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/FUN Fundraising neziskových organizací Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/FUNE Fundraising neziskových organizací Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/FUNK Fundraising neziskových organizací Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HYG Psychohygiena Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HYGK Psychohygiena Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ITP-E Introduction to psychology for Erasmus Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/KDDE Komunikativní dovednosti Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MEP Multikulturní výchova pro PVČ Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MEPK Multikulturní výchova pro PVČ Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPEP Pedagogická psychologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPPD Pedagogicko-psychologická diagnostika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPVE Metodologie ped.-psych. výzkumu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MUVM Multikulturní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MUVMK Multikulturní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OKP1 Obecná a vývojová psychologie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OKP2 Obecná a vývojová psychologie 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OPE Obecná psychologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OPK Obecná psychologie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORPK Odborná rozprava PVČ Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORZ Odborná rozprava z pedag. způsobilosti Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORZS Odborná rozprava z pedag.způsobilosti Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PDE Pedagogická diagnostika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PEP Pedagogická psychologie Letní Čeština 4  
KPP/PEVE Pedagogický výzkum Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PGR Personal growth Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PGR-E Personal growth for Erasmus Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PCHE Poruchy chování žáků Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PCHEK Poruchy chování žáků Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/POC-E Psychology of communication for Erasmus Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/POOM Psychologie obecná a osobnosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/POOMK Psychologie obecná a osobnosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPSD Pedagogicko-psychologická diagnostika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPSDK Pedagogicko-psychologická diagnostika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPS1E Pedagogická psychologie pro ZŠ 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPS2E Pedagogická psychologie pro ZŠ 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSC Psychologie sociální Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSM Psychologie managementu Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSOBE Psychologie obecná Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSOCE Sociální psychologie a psych.osobnosti Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSOE Psychologie obecná Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSOEF Sociální psychologie a psych.osobnosti Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSOER Sociální psychologie a psych.osobnosti Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSOF Psychologie obecná Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSPE Psychologie pedagogická Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSPEK Psychologie pedagogická Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSSK Práce se skupinami Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSUE Sociální psychologie Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSVBE Psychologie vývojová Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSVE Psychologie vývojová Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSVER Psychologie vývojová Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSZE Seminář z pedag.a psych. ke SZZK Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSZEK Seminář z pedag.a psych. ke SZZK Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PTD Psychopatologie dítěte Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PTDK Psychopatologie dítěte Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PVV Psychologie vývojová Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PVVE Psychologie vyučování a výchovy Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PVVK Psychologie vývojová Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PZK1E Seminář z pedag.a psych. ke SZZ 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PZK2E Seminář z pedag.a psych. ke SZZ 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/REE Reedukace uměním Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/REEK Reedukace uměním Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SAPK Sociální a pedagogická psychologie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SEV Sexuální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SEVK Sexuální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SIKE Prevence šikany ve škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOCK Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOPE Sociální psychologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SPE Sociální psychologie a psych.osobnosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SP1 Sociální psychologie I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VAD Adiktologie Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VETO Etopedie Zimní Čeština 4  
KPP/VNRP Náhradní rodinná péče Zimní a letní Čeština 3  
KPP/VPDP Ped. diagnostika a prev. soc. pat. jevů Letní Čeština 4  
KPP/VPD1 Projekt diplomové práce 1 Zimní Čeština 2  
KPP/VPE Vývojová psychologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPK Vývojová psychologie Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPPD Ped.-psy. dg. jako nástroj rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VPPS Pedagogická psychologie pro vychovatele Zimní Čeština 4  
KPP/VPVY Vybrané problémy výchovy Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPV1 Vybrané výchovné problémy 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPV2 Vybrané výchovné problémy 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VTPP Tvorba preventivního programu Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VVPE Vybrané výchovné problémy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VVPEK Vybrané výchovné problémy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VZD Výchova ke zdraví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VZDK Výchova ke zdraví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/WAP Waldorfská pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/ZAR Základy arteterapie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ZARK Základy arteterapie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ZKO Psychohygiena a komunikativní dovednosti Letní Čeština 2  
KPP/ZPKE Základy profesní komunikace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ZPKEK Základy profesní komunikace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ZPT Úvod do psychologické teorie Zimní Čeština 5  
KSS/ORME Odb. rozprava - Etopedie a psychopedie Zimní a letní Čeština 0  
KSS/VETO Etopedie Zimní Čeština 4