Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Pedagogika, učitelství a sociální péče

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CPP/DP1E Pedagogická praxe 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/DP2E Pedagogická praxe 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PEP Pedagogické praktikum Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PEP1E Pedagogické praktikum 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PEP2E Pedagogické praktikum 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PK1 Pedagogické praktikum 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PK1K Pedagogické praktikum 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PK2 Pedagogické praktikum 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PK2K Pedagogické praktikum 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PP1EK Pedagogické praktikum 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PP2EK Pedagogické praktikum 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PRPP Průběžná pedagogická praxe Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PRPPK Průběžná pedagogická praxe Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PR1E Praxe průběžná 1 pro ZŠ/SŠ Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/PR2E Praxe průběžná 2 pro ZŠ/SŠ Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/SPPR Specializační praxe Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/SPPRK Specializační praxe Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/SPP1 Souvislá ped. praxe 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/SPP1K Souvislá ped. praxe 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/SPP2K Souvislá pedagogická praxe 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/SPZE Souvislá praxe pro ZŠ/SŠ Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/UPR Učitelské praktikum Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/UPRK Učitelské praktikum Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/VYP Výchovná praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/VYPK Výchovná praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/DPP Diplomová práce Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/DP1 Diplomová práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/DP2 Diplomová práce Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ZELB Základy elektroniky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AAUBE Akademické psaní Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AFNK PAJ - alternativní formy výuky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AFNP PAJ - alternativní formy výuky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AFVNE Alternativní formy výuky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AMLNE Americká literatura Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/BRLNE Britská literatura Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA1K Cizí jazyk AJ 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA1P Cizí jazyk AJ 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA2K Cizí jazyk AJ 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA2P Cizí jazyk AJ 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA3K Cizí jazyk AJ 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA3P Cizí jazyk AJ 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA4K Cizí jazyk AJ 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA4P Cizí jazyk AJ 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA5K Cizí jazyk AJ 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA5P Cizí jazyk AJ 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA6K Cizí jazyk AJ 6 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA6P Cizí jazyk AJ 6 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA1K Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA1P Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA2K Didaktika anglického jazyka 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA2P Didaktika anglického jazyka 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA3K Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA3P Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DELK PAJ - dětská literatura Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DELNE Dětská literatura Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DELP PAJ - Dětská literatura Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI1NE Didaktika AJ 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI2NE Didaktika AJ 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI3NE Didaktika AJ 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI4NE Didaktika AJ 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DRV Drama ve výuce jazyků Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JCVNE Jazyková cvičení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JSMK PAJ - jazykový seminář Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JSMP PAJ - jazykový seminář Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LEXNE Lexikologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LNSNE Lingvistický seminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/ORA Odborná rozprava z anglického jazyka Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PA1P Praktický anglický jazyk 1 Letní Čeština 2  
KAJ/PRJNE Praktický anglický jazyk Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PRS Překladový seminář Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PUMNE Příprava učebních materiálů Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PUNK PAJ - příprava učebních materiálů Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PUNP PAJ - příprava učebních materiálů Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/SP1NE Seminář k pedagogické praxi 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/SP2NE Seminář k pedagogické praxi 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/SY1BE Syntax 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/SY2BE Syntax 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/TALNE Textová analýza lingvistická Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/VAJNE Vývoj anglického jazyka Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/ZANP PAJ - základy aplikovaného výzkumu Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/ZAVNE Základy aplikovaného výzkumu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DEH Deskové hry Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ELVE Elektronická výuka Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ICTP Základy ICT Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/IDSE Didaktika informatiky pro SŠ Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ID1E Didaktika informatiky 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ID2E Didaktika informatiky 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/INS Aplikace ICT v primárním vzdělávání Zimní Čeština 1  
KAP/INSK Aplikace ICT v primárním vzdělávání Zimní Čeština 1  
KAP/MUP Multimédia ve školních projektech Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MVS Metodika výuky šachu I Letní Čeština 2  
KAP/MVSI Metodika výuky šachu II Zimní Čeština 2  
KAP/PDTE Praktikum didaktické techniky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PJME Pojistná matematika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PPVE Počítače při výuce Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PSE Pravděpodobnost a statistika Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PSEK Pravděpodobnost a statistika Letní Čeština 5  
KAP/ZDH Základy deskových her Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PP1D Pedagogické působení 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PP2D Pedagogické působení 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PP3D Pedagogické působení 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PP4D Pedagogické působení 4 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PP6D Pedagogické působení 6 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CES Etika ve speciální pedagogice Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CME Problematika menšin Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CMS Metody sociálněvědního výzkumu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/COS Sociologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DMS Metody sociálněvědního výzkumu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DOKF Dokumentární film ve výuce Zimní Čeština 2  
KFL/DOS Sociologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DO1-Z Didaktika pro OV 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DO2-Z Didaktika pro OV 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DPV Didaktika pro vzdělávání Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DPVK Didaktika pro vzdělávání Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/EES Etika ve speciální pedagogice Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/EIAE Etika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/EIAEK Etika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/EME Problematika menšin Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/EMS Metody sociálněvědního výzkumu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/EOS Sociologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/ETU-C Etika pro učitele Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FET Etika sociální práce Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FFI Kapitoly z filozofie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FOS Sociologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVN Filosofie výchovy pro 1. stupeň Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVNK Filosofie výchovy pro 1. stupeň Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVNP Filosofie výchovy pro 1. stupeň Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVV Metody sociálně vědního výzkumu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVY Filosofie výchovy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVY-B Filosofie výchovy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVYK Filosofie výchovy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVZ Filosofie výchovy pro ZSV Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/LET Etika sociální práce Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/LFI Kapitoly z filozofie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/LSO Sociologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/LVV Metody sociálně vědního výzkumu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/MTS Metodologický seminář Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/MTSK Metodologický seminář Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/PRZ Prezentační dovednosti Letní Čeština 3  
KFL/SES Etika sociální práce Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SPM Problematika menšin Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/VPK Vedení pracovních kolektivů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DIFE Didaktika fyziky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DSE Didaktický seminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PSF Praktikum středoškolské fyziky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SP1E Praktikum školních pokusů 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SP2E Praktikum školních pokusů 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/CDSE České dějiny středověké Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/CDSEK České dějiny středověké Letní Čeština 6  
KHI/DD1 Didaktika dějepisu I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DD1K Didaktika dějepisu I Letní Čeština 3  
KHI/DD2K Didaktika dějepisu 2. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DD2U Didaktika dějepisu 2. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DD3K Didaktika dějepisu 3. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DD3U Didaktika dějepisu 3. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DEJK Dějepis ve vlastivědě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DEJM Dějepis ve vlastivědě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DEJP Dějepis ve vlastivědě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/IHTE Interpretace historických textů Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ODSOF Obecné dějiny 20. století pro filozofy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ODSOK Obecné dějiny 20. století Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ODSOU Obecné dějiny 20. století Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ODSOX Obecné dějiny soudobé Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/POSK Obecné dějiny středověké Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/POSU Obecné dějiny středověké Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/RDS Reflexe dějin v současnosti Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/RDSK Reflexe dějin v současnosti Letní Čeština 2  
KHI/REGE Regionalistika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VDD Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DC2 Didaktika chemie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MOP Motivační pokusy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PCH Počítače ve výuce chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/TDP Technika a didaktika školních pokusů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/UDC Úvod do didaktiky chemie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC1D Pedagogické působení 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC2D Pedagogické působení 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC3D Pedagogické působení 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC4D Pedagogické působení 4 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC5D Pedagogické působení 5 Zimní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC6D Pedagogické působení 6 Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MMPV Matematické představy v PV Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DN3E Didaktika NJ 3 Zimní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AKBE Alternativní vzdělávací koncepty Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AKVE Alternativní vzdělávací koncepty Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AKVEK Alternativní vzdělávací koncepty Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AND Andragogika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ANDK Andragogika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AVUE Akční výzkum učitele Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AVV Aplikace vzd. programu ve vyučování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AVVK Aplikace vzd. programu ve vyučování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/CKP Sociálně komunikační dovednosti Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/CPP Analýza utváření osobnosti a individ. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/CSP Sociální interakce v pedagogickém proc. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/CVP Vývojová a sociální variabilita člověka Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DDIE Divadelní dílna Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DD1E Didaktika I Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DD2E Didaktika II Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DD3E Didaktika III Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DEVE Dějiny vzdělanosti v moderní době Letní Čeština 4  
KPP/DEVZE Dějiny vzdělanosti v moderní době Letní Čeština 2  
KPP/DHIE Dramatické hry a improvizace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DHIEK Dramatické hry a improvizace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DI1E Didaktika obecná 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DI2E Didaktika obecná 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DPE Dějiny pedagogiky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DRAE Základy dramatické výchovy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DRAKE Základy dramaticko-divadelní výchovy Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DS1E Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DS2E Diplomový seminář 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/EKP Sociálně komunikační dovednosti Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/EPP Analýza utváření osobnosti a individ. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ESP Sociální interakce v ped. procesu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/EVP Vývojová a sociální variabilita člověka Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/GG1K Pedagogika 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/GG2K Pedagogika 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HHDE Hodnoty a hodnotová orientace dětí Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HODM Hodnoty a hodnotová orientace dětí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HODMK Hodnoty a hodnotová orientace dětí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HSBE Hodnocení v současné škole Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HSE Hodnocení v současné škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HSEK Hodnocení v současné škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/KGV Kurs globální výchovy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/KGVK Kurz globální výchovy Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/KRM Kritické myšlení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/KRMK Kritické myšlení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/LKO Psychohygiena a kom. dovednosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/LOP Analýza utváření osobnosti a individ. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/LVY Vývojová a sociální variabilita člověka Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MAKV Alternativní koncepce předškolní výchovy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MBP Metodologie bakalářské práce Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MDAP Didaktická aplikace vzděl. programu Zimní Čeština 4  
KPP/MDID Divadelní dílna Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MDOP Dopravní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MDPV Dějiny předškolní výchovy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MED Mediální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MEDK Mediální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MEKO Ekol. a přír. projekty v zahradě MŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MENV Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/METI Etika v práci učitele MŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MHC1 Metodika hrových činností 1 Zimní Čeština 2  
KPP/MHC2 Metodika hrových činností 2 Letní Čeština 2  
KPP/MKOM Komunikace dítěte v předškolní výchově Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MMBP Metodologie bakalářské práce Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MMFV Metody a formy předškolní výchovy Letní Čeština 3  
KPP/MMON Montessori pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MOS1 Osobnostní a sociální výchova 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MOS2 Osobnostní a sociální výchova 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPDV Praktika dramatické výchovy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPED Úvod do pedagogiky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPEP Pedagogická psychologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPOO Psychologie obecná a osobnosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPPD Pedagogicko-psychologická diagnostika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPPE Předškolní pedagogika Letní Čeština 3  
KPP/MPRE Prevence rizikového chování Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MPSO Práce se sociokulturní odlišností v PV Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MPSV Práce se vztahy v dětské skupině Zimní Čeština 3  
KPP/MPV Metodologie pedagogického výzkumu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPVE Metodologie ped.-psych. výzkumu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPVK Metodologie pedagogického výzkumu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPVY Psychologie vývojová Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPX1 Pedagogické praktikum v MŠ Zimní Čeština 4  
KPP/MPX3 Průběžná praxe v MŠ 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPX6 Souvislá praxe v MŠ 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MROD Psychologické otázky rodiny Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MRPD Řečová průprava dětí Letní Čeština 2  
KPP/MSH Moderní společenské hry Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MSVP Dítě se SVP v předškolní výchově Letní Čeština 3  
KPP/MVGT Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MWAP Waldorfská pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MZDR Výchova ke zdraví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OPDE Obecná pedagogika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORPK Odborná rozprava PVČ Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORZ Odborná rozprava z pedag. způsobilosti Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORZS Odborná rozprava z pedag.způsobilosti Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OSVM Osobnostní a sociální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OSVMK Osobnostní a sociální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OUT Outdoorová pedagogika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OUTK Outdoorová pedagogika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PDE Pedagogická diagnostika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PDO Pedagogika pro Ošetřovatelství Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PDT Praktika didaktické techniky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PDTK Praktika didaktické techniky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PD1E Psychodidaktika 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PD1EK Psychodidaktika 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PD2E Psychodidaktika 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PD2EK Psychodidaktika 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PED2 Pedagogika 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PEP Pedagogická psychologie Letní Čeština 4  
KPP/PERE Pedagogika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PEVE Pedagogický výzkum Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PEZK Seminář z pedagogiky ke SZZK Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PMM Teorie a praxe systému M. Montessori Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PMMK Teorie a praxe systému M. Montessori Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPPE Pedagogika Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPSD Pedagogicko-psychologická diagnostika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPSDK Pedagogicko-psychologická diagnostika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPS2E Pedagogická psychologie pro ZŠ 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPVE Vybrané statě z pedagogiky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRI1K Primární pedagogika 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRI1M Primární pedagogika 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRI2K Primární pedagogika 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRI2M Primární pedagogika 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRO Prožitková pedagogika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PROK Prožitková pedagogika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRORE Prožitková pedagogika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PROVE Projektové vyučování Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PROVK Projektové vyučování Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSORE Psychologické otázky rodiny Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PSORK Psychologické otázky rodiny Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PSPE Psychologie pedagogická Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSPEK Psychologie pedagogická Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSSE Práce se skupinami Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSZK Seminář z psychologie ke SZZK Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX1E Praxe 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX1K Praxe 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX2K Praxe 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX3K Praxe 3 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/P21 Praxe 2/1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/P22 Praxe 2/2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ROZ Romský žák v současné škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ROZE Romský žák v současné škole Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ROZK Romský žák v současné škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/RSVE Rodinná a sexuální výchova Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/RSVK Rodinná a sexuální výchova Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/RTZPE Rozvoj tvořivosti žáků Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SIKBE Prevence šikany ve škole Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SIKE Prevence šikany ve škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SIKEK Prevence šikany ve škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOR Seminář osobnostního rozvoje Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOR-B Seminář osobnostního rozvoje Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SORK Seminář osobnostního rozvoje Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SP1E Školní pedagogika 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SP2E Školní pedagogika 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/TPM Tvořivé pedagogické myšlení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/TPMK Tvořivé pedagogické myšlení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/TVE Teorie výchovy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/TVPE Technické výukové prostředky Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/UPV1E Úvod do metodologie pedag. výzkumu 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/UPV2 Úvod do metodologie pedag. výzkumu 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/UVS Úvod do vysokoškolského studia Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VAVK Alternativní výchovné a vzděl. koncepce Zimní Čeština 3  
KPP/VDAP Didaktické aplikace ve vých.-vzd. progr. Zimní Čeština 4  
KPP/VDIK Didaktické koncepce Letní Čeština 3  
KPP/VDO Výchova demokratického občana Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VDOK Výchova demokratického občana Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VETO Etopedie Zimní Čeština 4  
KPP/VEV Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 3  
KPP/VGT Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VGT-E Erziehung und Bildung im Ghetto Theres. Zimní a letní Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VIIV Integrace a inkluze ve výchově a vzděl. Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VME Výchova v evrop. a glob. souvislostech Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VMEK Výchova v evrop. a glob. souvislostech Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VMEZ Vybr. prob. vých. teor. v mez. výz. kon. Zimní a letní Čeština, Angličtina, Němčina 3  
KPP/VMPV1 Metodologie pedagogického výzkumu 1 Zimní Čeština 3  
KPP/VMPV2 Metodologie pedagogického výzkumu 2 Letní Čeština 4  
KPP/VNRP Náhradní rodinná péče Zimní a letní Čeština 3  
KPP/VOVP1 Odborná výchovná praxe 1 Zimní Čeština 4  
KPP/VOVP2 Odborná výchovná praxe 2 Letní Čeština 4  
KPP/VOVP3 Odborná výchovná praxe 3 Zimní Čeština 4  
KPP/VOVP4 Odborná výchovná praxe 4 Letní Čeština 4  
KPP/VPD1 Projekt diplomové práce 1 Zimní Čeština 2  
KPP/VPD2 Projekt diplomové práce 2 Letní Čeština 2  
KPP/VPK1 Pedagogické koncepce 1 Zimní Čeština 3  
KPP/VPK2 Pedagogické koncepce 2 Letní Čeština 4  
KPP/VPPD Ped.-psy. dg. jako nástroj rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VPPV Vybrané praktické problémy výchovy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPRP Projekt. říz. a práv. před. ve vzd. obl. Letní Čeština 3  
KPP/VPVY Vybrané problémy výchovy Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPV1 Vybrané výchovné problémy 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPV2 Vybrané výchovné problémy 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VSOP Sociální pedagogika Letní Čeština 4  
KPP/VSOV3 Seminář k odborné výchovné praxi 3 Zimní Čeština 2  
KPP/VSOV4 Seminář k odborné výchovné praxi 4 Letní Čeština 2  
KPP/VTPP Tvorba preventivního programu Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VTVY Teorie výchovy Zimní Čeština 4  
KPP/VUOV Vých. a vzd. v ústavní a ochranné vých. Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VVKA Vybrané kapitoly z andragogiky Zimní a letní Čeština 3  
KPP/VVP Vybrané výchovné problémy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VVPE Vybrané výchovné problémy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VVPEK Vybrané výchovné problémy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VVSZ Vých. a vzd. dětí a mlád. se soc. znev. Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VZTO Zásady tvorby odborného ped. textu Zimní Čeština 2  
KPP/WAP Waldorfská pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPV/BIDK Biologie dítěte Zimní Čeština 2  
KPV/BIDM Biologie dítěte Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/BIDP Biologie dítěte Zimní Čeština 2  
KPV/BIO Biologie dítěte Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/BIOK Biologie dítěte Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/BIOM Biologie v přírodovědě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/BIOP Biologie v přírodovědě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/BIPK Biologie v přírodovědě Letní Čeština 2  
KPV/BIPP Biologie v přírodovědě Letní Čeština 2  
KPV/DC1K Didaktika Čj 1 Letní Čeština 2  
KPV/DC1M Didaktika ČJ 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DC1P Didaktika Čj 1 Letní Čeština 2  
KPV/DC2K Didaktika Čj 2 Letní Čeština 2  
KPV/DC2M Didaktika ČJ 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DC2P Didaktika Čj 2 Letní Čeština 2  
KPV/DDLK Didaktika dětské literatury Zimní Čeština 2  
KPV/DDLM Didaktika dětské literatury Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DDLP Didaktika dětské literatury Zimní Čeština 2  
KPV/DDRK Didaktika dramatické výchovy Zimní Čeština 3  
KPV/DDRM Didaktika dramatické výchovy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DDRP Didaktika dramatické výchovy Zimní Čeština 3  
KPV/DEUK Dějiny výtvarné kultury Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DE1 Dějiny výtvarné kultury 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DE2 Dějiny výtvarné kultury 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DHKK Didaktika hudební kreativity Zimní Čeština 2  
KPV/DHKME Didaktika hudební kreativity Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DHKP Didaktika hudební kreativity Zimní Čeština 2  
KPV/DHUK Dějiny hudby Zimní Čeština 4  
KPV/DHUME Dějiny hudby Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DHUP Dějiny hudby Zimní Čeština 4  
KPV/DHVME Didaktika hudební výchovy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DH1K Didaktika hudební výchovy 1 Letní Čeština 1  
KPV/DH1P Didaktika hudební výchovy 1 Letní Čeština 1  
KPV/DH2K Didaktika hudební výchovy 2 Zimní Čeština 2  
KPV/DH2P Didaktika hudební výchovy 2 Zimní Čeština 2  
KPV/DH3K Didaktika hudební výchovy 3 Letní Čeština 2  
KPV/DH3P Didaktika hudební výchovy 3 Letní Čeština 2  
KPV/DLI Dětská literatura Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DMP Didaktika manuálních činností pro PVČ Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DPRK Didaktika přírodovědy Zimní Čeština 2  
KPV/DPRM Didaktika přírodovědy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DPRP Didaktika přírodovědy Zimní Čeština 2  
KPV/DPUK Didaktika prvouky Zimní Čeština 2  
KPV/DPUM Didaktika prvouky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DPUP Didaktika prvouky Zimní Čeština 2  
KPV/DPVK Didaktika pracovní výchovy Zimní Čeština 2  
KPV/DPVM Didaktika pracovní výchovy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DPVP Didaktika pracovní výchovy Zimní Čeština 2  
KPV/DRVK Dramatická výchova Letní Čeština 2  
KPV/DRVM Dramatická výchova Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DRVP Dramatická výchova Letní Čeština 2  
KPV/DVLK Didaktika vlastivědy Letní Čeština 2  
KPV/DVLM Didaktika vlastivědy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DVLP Didaktika vlastivědy Letní Čeština 2  
KPV/DVYK Dějiny výtvarné kultury Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DV1K Didaktika výtvarné výchovy 1 Zimní Čeština 2  
KPV/DV1M Didaktika výtvarné výchovy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DV1P Didaktika výtvarné výchovy 1 Zimní Čeština 2  
KPV/DV2K Didaktiky výtvarné výchovy 2 Letní Čeština 3  
KPV/DV2M Didaktiky výtvarné výchovy 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DV2P Didaktiky výtvarné výchovy 2 Letní Čeština 3  
KPV/EKO Základy ekologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/EKOK Základy ekologie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/EKUK Ekologie pro učitele Letní Čeština 2  
KPV/EKUM Ekologie pro učitele Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/EKUP Ekologie pro učitele Letní Čeština 2  
KPV/EXP1 Exkurze, projekty 1 Zimní Čeština 2  
KPV/EXP2 Exkurze, projekty 2 Letní Čeština 2  
KPV/EX1M Exkurze, projekty 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/EX2M Exkurze, projekty 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/FKMK Figurální kresba a malba Zimní Čeština 3  
KPV/FKMM Figurální kresba a malba Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/FKMP Figurální kresba a malba Zimní Čeština 3  
KPV/FLSK Základy fonetiky, lexikologie a slovo Zimní Čeština 4  
KPV/FLSM Základy fonetiky, lexikologie a slovotv Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/FLSP Základy fonetiky, lexikologie a slovo Zimní Čeština 4  
KPV/GRC Grafické činnosti Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/GRCK Grafické činnosti Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/GRTME Grafická tvorba Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/GRTP Grafická tvorba Zimní Čeština 2  
KPV/HFHK Hudební formy a harmonie Letní Čeština 2  
KPV/HFHM Hudební formy, harmonie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HFHP Hudební formy a harmonie Letní Čeština 2  
KPV/HHMK Hygiena hlasu a mluvní cvičení Letní Čeština 2  
KPV/HHMP Hygiena hlasu a mluvní cvičení Letní Čeština 2  
KPV/HHNE Hra na hudební nástroj Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HLVK Hlasová výchova Zimní Čeština 3  
KPV/HLVME Hlasová výchova Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HLVP Hlasová výchova Zimní Čeština 3  
KPV/HN1K Hudební nauka 1 Zimní Čeština 1  
KPV/HN1P Hudební nauka 1 Zimní Čeština 1  
KPV/HN2K Hudební nauka 2 Letní Čeština 2  
KPV/HN2P Hudební nauka 2 Letní Čeština 2  
KPV/HPKK Hudebně pohybový kurz Zimní Čeština 1  
KPV/HPKP Hudebně pohybový kurz Zimní Čeština 1  
KPV/HTPK Hudební teorie a praxe Zimní Čeština 4  
KPV/HTPME Hudební teorie a praxe Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HTPP Hudební teorie a praxe Zimní Čeština 4  
KPV/HV1ME Hudební výchova 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HV2ME Hudební výchova 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HV3ME Hudební výchova 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HV4ME Hudební výchova 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HYHK Hygiena hlasu a mluvní cvičení Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HYHM Hygiena hlasu a mluvní cvičení Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/HYHP Hygiena hlasu a mluvní cvičení Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/INCK Instrumentální činnosti Letní Čeština 1  
KPV/INCP Instrumentální činnosti Letní Čeština 1  
KPV/INRK Intonace a rytmus Letní Čeština 2  
KPV/INRM Intonace a rytmus Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/INRP Intonace a rytmus Letní Čeština 2  
KPV/JZPK Jazykový proseminář Zimní Čeština 2  
KPV/JZPP Jazykový proseminář Zimní Čeština 2  
KPV/KJRK Komplexní jazykové rozbory Letní Čeština 1  
KPV/KJRM Komplexní jazykové rozbory Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KJRP Komplexní jazykové rozbory Letní Čeština 1  
KPV/KKEK Kurz keramiky Zimní a letní Čeština 2  
KPV/KKEME Kurz keramiky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KKEP Kurz keramiky Zimní a letní Čeština 2  
KPV/KL1E Hra na klavír 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KL2E Hra na klavír 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KL3E Hra na klavír 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KMP Kurz malby pro PVČ Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KMPK Kurz malby pro PVČ Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KNAK Hra na klávesové nástroje Letní Čeština 1  
KPV/KNAME Hra na klávesové nástroje Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KNAP Hra na klávesové nástroje Letní Čeština 1  
KPV/KPP Kurz přírodních materiálů pro PVČ Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KPR Kurz prostorové tvorby pro PVČ Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KTM Kurz textilních materiálů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KTMK Kurz textilních materiálů Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/LD1K Česká literatura dětská 1 Zimní Čeština 3  
KPV/LD1M Česká literatura dětská 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/LD1P Česká literatura dětská 1 Zimní Čeština 3  
KPV/LD2K Česká literatura dětská 2 Letní Čeština 4  
KPV/LD2M Česká literatura dětská 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/LD2P Česká literatura dětská 2 Letní Čeština 4  
KPV/MBID Biologie dítěte Zimní Čeština 2  
KPV/MCPK Manuální činnosti v PV Zimní Čeština 2  
KPV/MCPME Manuální činnosti v PV Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MCPP Manuální činnosti v PV Zimní Čeština 2  
KPV/MDDR Didaktika dramatické výchovy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MDDV Základy dramaticko-divadelní výchovy Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MDHV Didaktika hudební výchovy Letní Čeština 2  
KPV/MDVY Dramatická výchova Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MEPV Ekologie v předškolní výchově Zimní Čeština 3  
KPV/MLIT Literární a jazyková výchova v PV Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MORK Základy morfologie Zimní Čeština 4  
KPV/MORP Základy morfologie Zimní Čeština 4  
KPV/MPLP Práce s literární předlohou v PV Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MPP1 Přírodovědná praktika 1 Letní Čeština 3  
KPV/MPP2 Přírodovědná praktika 2 Zimní Čeština 3  
KPV/MPP3 Přírodovědná praktika 3 Letní Čeština 3  
KPV/MPRC Pracovní výchova Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MPX2 Průběžná praxe v MŠ 1 Letní Čeština 4  
KPV/MPX4 Souvislá praxe v MŠ 1 Letní Čeština 4  
KPV/MPX5 Asistenční praxe v ZŠ Zimní Čeština 3  
KPV/MRCG Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MRET Rétorika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MTEK Muzikoterapie Letní Čeština 2  
KPV/MTEME Muzikoterapie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MTEP Muzikoterapie Letní Čeština 2  
KPV/MVC2 Vokální činnosti s metodikou 2 Zimní Čeština 2  
KPV/NASME Hra na nástroj Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/NA1K Hra na nástroj 1 Letní Čeština 1  
KPV/NA1P Hra na nástroj 1 Letní Čeština 1  
KPV/NA2K Hra na nástroj 2 Zimní Čeština 1  
KPV/NA2P Hra na nástroj 2 Zimní Čeština 1  
KPV/NA3K Hra na nástroj 3 Letní Čeština 1  
KPV/NA3P Hra na nástroj 3 Letní Čeština 1  
KPV/NA4K Hra na nástroj 4 Zimní Čeština 2  
KPV/NA4P Hra na nástroj 4 Zimní Čeština 2  
KPV/PCPK Didaktika prvopočátečního čtení a psaní Letní Čeština 3  
KPV/PCPP Didaktika prvopočátečního čtení a psaní Letní Čeština 3  
KPV/PCHK Praktické činnosti v HV Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PCHM Praktické činnosti v HV Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PCHP Praktické činnosti v HV Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PKP Plenérová kresba a malba Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PKPK Plenérová kresba a malba Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PPVK Přírodní materiály v PV Zimní Čeština 2  
KPV/PPVME Přírodní materiály v PV Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PPVP Přírodní materiály v PV Zimní Čeština 2  
KPV/PSEE Poslechový seminář Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PSEK Poslechový seminář Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PSTK Praktická stylistika Zimní Čeština 2  
KPV/PSTP Praktická stylistika Zimní Čeština 2  
KPV/PVK Praxe ve výtvarném kroužku Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PVY Pěvecká výchova Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PVYK Pěvecká výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/RETE Rétorika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/RETEK Rétorika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/RE1K Rétorika 1 Zimní Čeština 2  
KPV/RE1M Rétorika 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/RE1P Rétorika 1 Zimní Čeština 2  
KPV/RE2K Rétorika 2 Letní Čeština 2  
KPV/RE2M Rétorika 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/RE2P Rétorika 2 Letní Čeština 2  
KPV/SBAK Sborová praxe A Letní Čeština 2  
KPV/SBAP Sborová praxe A Letní Čeština 2  
KPV/SBBK Sborová praxe B Zimní Čeština 2  
KPV/SBBP Sborová praxe B Zimní Čeština 2  
KPV/SBCK Sborová praxe C Letní Čeština 2  
KPV/SBCP Sborová praxe C Letní Čeština 2  
KPV/SBPK Sborová praxe Zimní Čeština 2  
KPV/SBPP Sborová praxe Zimní Čeština 2  
KPV/SCJK Seminář z českého jazyka k SZZ Letní Čeština 2  
KPV/SCJP Seminář z českého jazyka k SZZ Letní Čeština 2  
KPV/SJCME Seminář z českého jazyka k SZZ Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/SL1K Světová literatura dětská 1 Zimní Čeština 2  
KPV/SL1M Světová literatury dětská 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/SL1P Světová literatura dětská 1 Zimní Čeština 2  
KPV/SL2K Světová literatura dětská 2 Letní Čeština 2  
KPV/SL2M Světová literatura dětská 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/SL2P Světová literatura dětská 2 Letní Čeština 2  
KPV/SVPK Soudobé výtvarné postupy Zimní Čeština 4  
KPV/SVPME Soudobé výtvarné postupy Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/SVPP Soudobé výtvarné postupy Zimní Čeština 4  
KPV/SVYP Soudobé výtvarné postupy Zimní Čeština 2  
KPV/THM Technika hlasu v mluveném projevu Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/THMK Technika hlasu v mluveném projevu Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/TCH Tvůrčí činnosti s hudbou Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/TCHK Tvůrčí činnosti s hudbou Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/TPVY Taneční a pohybová výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPV/TVEK Tvořivost a experiment Letní Čeština 2  
KPV/TVEM Tvořivost a experiment Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/TVEP Tvořivost a experiment Letní Čeština 2  
KPV/TXTK Textilní tvorba Letní Čeština 2  
KPV/TXTM Textilní tvorba Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/TXTP Textilní tvorba Letní Čeština 2  
KPV/VCMME Vokální činnosti s metodikou Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/VCT Výchova ke čtenářství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/VC1K Vokální činnosti s metodikou 1 Letní Čeština 1  
KPV/VC1P Vokální činnosti s metodikou 1 Letní Čeština 1  
KPV/VC2K Vokální činnosti s metodikou 2 Zimní Čeština 1  
KPV/VC2P Vokální činnosti s metodikou 2 Zimní Čeština 1  
KPV/VC3K Vokální činnosti s metodikou 3 Letní Čeština 1  
KPV/VC3P Vokální činnosti s metodikou 3 Letní Čeština 1  
KPV/VC4K Vokální činnosti s metodikou 4 Zimní Čeština 1  
KPV/VC4P Vokální činnosti s metodikou 4 Zimní Čeština 1  
KPV/VHR Výtvarná hra a tvořivost pro PVČ Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/VHRKE Výtvarná hra a tvořivost pro PVČ Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/VHV Hudební výchova Zimní a letní Čeština 3  
KPV/VK1K Dějiny výtvarné kultury 1 Letní Čeština 2  
KPV/VK1P Dějiny výtvarné kultury 1 Letní Čeština 2  
KPV/VK2K Dějiny výtvarné kultury 2 Zimní Čeština 4  
KPV/VK2P Dějiny výtvarné kultury 2 Zimní Čeština 4  
KPV/VK3K Dějiny výtvarné kultury 3 Letní Čeština 3  
KPV/VK3ME Dějiny výtvarné kultury 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/VK3P Dějiny výtvarné kultury 3 Letní Čeština 3  
KPV/VTM Výtvarné techniky a materiály Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/VTMK Výtvarné techniky a materiály Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/VV1K Výtvarné vyjadřování 1 (kresba) Zimní Čeština 3  
KPV/VV1P Výtvarné vyjadřování 1 (kresba) Zimní Čeština 3  
KPV/VV2K Výtvarné vyjadřování 2 (grafika) Letní Čeština 2  
KPV/VV2P Výtvarné vyjadřování 2 (grafika) Letní Čeština 2  
KPV/VV2PE Výtvarné vyjadřování 2 (grafika) Letní Čeština 2  
KPV/VV3K Výtvarné vyjadřování 3 (prosttvorba) Zimní Čeština 2  
KPV/VV3P Výtvarné vyjadřování 3 (prosttvorba) Zimní Čeština 2  
KPV/VV4K Výtvarné vyjadřování 4 (malba) Letní Čeština 3  
KPV/VV4P Výtvarné vyjadřování 4 (malba) Letní Čeština 3  
KPV/VV4PE Výtvarné vyjadřování 4 (malba) Letní Čeština 2  
KPV/ZAPK Základy písma a kaligrafie Zimní Čeština 2  
KPV/ZAPME Základy písma a kaligrafie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/ZAPP Základy písma a kaligrafie Zimní Čeština 2  
KPV/ZDRK Základy dramaticko-divadelní výchovy Zimní Čeština 1  
KPV/ZDRM Základy dramaticko-divadelní výchovy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/ZDRP Základy dramaticko-divadelní výchovy Zimní Čeština 1  
KPV/ZEK Základy ekologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/ZFLM Zobcová flétna Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/ZHVE Základy hudební výchovy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/ZHVKE Základy hudební výchovy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/ZSSK Základy syntaxe a stylistiky Letní Čeština 4  
KPV/ZSSME Základy syntaxe a stylistiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/ZSSP Základy syntaxe a stylistiky Letní Čeština 4  
KSS/CAA Alternativní a augmentativní komunikace Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CAE Speciální pedagogika v aspektech etiky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CAU Metody práce s jedinci s autismem Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CDA Reedukační dramaterapie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CD1 Předškolní pedagogika 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CD2 Předškolní pedagogika 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CER Ergoterapie a kompenzační pomůcky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CE1 Etopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CE2 Etopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CGG Základy gerontologie a geriatrie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CIS Integrativní speciální pedagogika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CKI Krizová intervence Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CKN Základy komunikace neslyšících Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CLM Metody práce s jedinci se SPCH Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CL1 Logopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CL2 Logopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CMI Metodika vyhledávání a získ. informací Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CMP Multicultural Perspectives of Dis. Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CNA Nadaní žáci Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CNH Zdraví a nemoc z psych. a soc. hlediska Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CNM Národnostní minority Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/COA Osobní a pedagogická asistence Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CON Ontologie výchovy ve spec. pedagogice Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/COP Obecně pedagogické aspekty ve SP Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CO1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CO2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CO3 Odborná praxe 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CO4 Odborná praxe 4 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPC Volnočasové aktivity ve speciální ped. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPJ Práce s klienty s psychickým onemocnění Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPO Pohybová výchova u zdravotně postižených Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPU Prevence specifických poruch učení Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPV Edukace ve speciální pedagogice Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CP1 Psychopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CP2 Psychopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSB Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSC Sociální patologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSJ Prevence sociálně patologických jevů Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSL Sociálně právní problematika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSO Somatopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSU Surdopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSV Syndrom vyhoření Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CS1 Supervize odborné praxe 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CS2 Supervize odborné praxe 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CS3 Supervize odborné praxe 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CTY Tyflopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CUC Specifické poruchy učení a chování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CUS Úvod do studia a práce s info. zdroji Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CVR Výtvarná reedukace 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CVV Výtvarná reedukace 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CZN Zdraví a nemoc z medicínského hlediska Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CZP Základy poradenství Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CZZ Speciální pedagogika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EAA Alternativní a augmentativní komunikace Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EAE Speciální pedagogika v aspektech etiky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EAU Metody práce s jedinci s autismem Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EDA Reedukační dramaterapie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ED2 Předškolní speciální pedagogika 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EER Ergoterapie a kompenzační pomůcky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EE1 Etopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EE2 Etopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EGG Základy gerontologie a geriatrie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EHE Hudební reedukace 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EHR Metody spec. ped. práce se skupinou Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EHV Hudební reedukace 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EIS Integrativní speciální pedagogika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EKI Krizová intervence Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EKN Základy komunikace neslyšících Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ELM Metody práce s jedinci se SPCH Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EL1 Logopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EL2 Logopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EMI Metodika vyhledávání a získ. informací Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EMP Multicultural Perspectives of Dis. Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ENA Nadaní žáci Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ENH Zdraví a nemoc z psych. a soc. hlediska Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ENM Národnostní minority Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EOA Osobní a pedagogická asistence Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EON Ontologie výchovy ve spec. pedagogice Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EOP Obecně pedagogické aspekty ve spec. ped. Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EO1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EO2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EO3 Odborná praxe 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EO4 Odborná praxe 4 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPC Volnočasové aktivity ve speciální ped. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPJ Práce s klienty s psych. onem. Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPO Pohybová výchova u zdravotně postižených Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPU Prevence specifických poruch učení Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPV Edukace ve speciální pedagogice Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EP1 Psychopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EP2 Psychopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESB Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESC Sociální patologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESJ Prevence sociálně patologických jevů Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESL Sociálně právní problematika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESO Somatopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESU Surdopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESV Syndrom vyhoření Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ES1 Supervize odborné praxe 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ES2 Supervize odborné praxe 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ES3 Supervize odborné praxe 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ETY Tyflopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EUC Specifické poruchy učení a chování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EUS Úvod do studia a práce s info. zdroji Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EVR Výtvarná reedukace 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EVV Výtvarná reedukace 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EZN Zdraví a nemoc z medicínského hlediska Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EZP Základy poradenství Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EZZ Speciální pedagogika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CHE Hudební reedukace 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CHR Metody spec. ped. práce se skupinou Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CHV Hudební reedukace 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/KSPC Základy speciální pedagogiky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LAD Úvod do adiktologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LAK Aktivizace v sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LAN Základy andragogiky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LAP Prakt. aplik. metod soc. věd. výzk. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LAT Alternativní tresty Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LAU Alternativní a augment. kom. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LBC Multicultural Perspectives of Dis. Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LB1 Bakalářský seminář 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LB2 Bakalářský seminář 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LDG Sociální a drogová prevence Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LEF Efektivní komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LEH Prakt. péče o zdr. postiž. a seniory Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LEK Ekonomika a management sociální sféry Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LEP Vybrané kapitoly z etopedie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LER Komp. pomůcky a ergoterapie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LFO Základy forenzní psychologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LGG Základy gerontologie a geriatrie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LG1 Základy speciální pedagogiky 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LG2 Základy speciální pedagogiky 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LCH Základy penologické psychiatrie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LIG Kapitoly z integr. spec. ped. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LIN Metodika vyhl. a získ. informací Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LIR Hodnocení rizik v sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LKI Krizová intervence Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LME Zdraví a nemoc z med. hlediska Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LMI Základy kriminologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LMS Metody sociální práce Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LNN Nové trendy v péči o zdrav. znev. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LOH Sociálně právní ochrana Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LO1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LO2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LO3 Odborná praxe 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LO4 Odborná praxe 4 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LO5 Odborná praxe 5 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LO6 Odborná praxe 6 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LPA Sociální patologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LPE Penologie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LPM Národnostní minority Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LPP Práce s klienty s psychickým onemoc. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LPR Probace a mediace Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LPX Základy poradenské praxe Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LRO Úvod do romistiky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LSP Sociální politika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LSU Základy kom. se sluch. postiž. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LSY Syndrom vyhoření Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LS1 Supervize odborné praxe 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LS2 Supervize odborné praxe 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LS3 Supervize odborné praxe 3 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LS4 Supervize odborné praxe 4 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LS5 Supervize odborné praxe 5 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LS6 Supervize odborné praxe 6 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LTE Teorie sociální práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LTT Úvod do probl. trestu a trestání Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LUF Fundraising pro sociální sféru Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LUV Úvod do studia a práce s inf. zdroji Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LVI Základy viktimologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LZA Trh práce a politika zaměst. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/LZN Zdraví a nemoc z psych. a soc. hl. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/MUTV Didaktika TV pro žáky se spec. potřebami Zimní Čeština 3  
KSS/OREN Odb.rozpr.-Spec.pedagog. pro vychovatele Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ORML Odb. rozprava - Logopedie a surdopedie Zimní a letní Čeština 0  
KSS/ORMP Odb. rozprava - Školská sociální práce Zimní a letní Čeština 0  
KSS/ORMU Odb. rozprava - Spec. ped. - učitelství Zimní a letní Čeština 0  
KSS/ORN Odb.rozpr. Spec.pedag.předškol.věku Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ORNP Odb.rozpr. - Penitenciární péče Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ORNS Odborná rozprava - Sociální pracovník Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/PUCK Specifické poruchy učení Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/PUCP Specifické poruchy učení Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/PU1K SPUCH 1 (uvedení do problematiky) Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/PU1P SPUCH 1 (uvedení do problematiky) Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/PU2K SPUCH 2 (diagnostika) Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/PU2P SPUCH 2 (diagnostika) Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/PU3K SPUCH 3 (reedukace) Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/PU3P SPUCH 3 (reedukace) Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/SPCE Základy speciální pedagogiky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/SPGE Speciální pedagogika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/SPGV Speciální pedagogika pro vychovatele Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/SPPK Speciální pedagogika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/SPPP Speciální pedagogika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/VETO Etopedie Zimní Čeština 4  
KSS/VSOP Sociální pedagogika Letní Čeština 4  
KSS/VZIE Metodika vyhledávání a získ. informací Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZAD Vybrané problémy adiktologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZAN Andragogika pro sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZAP Aplikovaná sociální politika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZAU Alternativní a augment. kom. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZBS Bakalářský seminář Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZEK Ekonomika a management sociální sféry Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZEP Vybrané kapitoly z etopedie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZFO Základy forenzní psychologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZG1 Speciální pedagogika 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZG2 Speciální pedagogika 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZCH Základy penologické psychiatrie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZIK Integrace a inkluze Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZIN Metodika vyhl. a získ. informací Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZIR Hodnocení rizik v sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZKI Krizová intervence Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZME Zdraví a nemoc Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZMS Metody sociální práce Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZNE Sociální práce s nezaměstnanými Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZNN Nové trendy v sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZNS Neziskový sektor Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZOH Sociálně právní ochrana Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZON Odborná praxe - náslechové exkurze Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO3 Odborná praxe 3 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO4 Odborná praxe 4 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO5 Odborná praxe 5 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPA Sociální patologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPC Sociální prevence Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPD Výcvik poradenských dovedností Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPE Penologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPM Národnostní menšiny Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPO Sociální poradenství Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPP Praktická penit. a postpenit. soc. práce Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPR Probace a mediace Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPS Soc. pr. s klienty s psych. onem. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPV Sociálně-psychologický výcvik Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZRL Úvod do romologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZRO Sociální práce s rodinou Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSE Sociální práce se seniory Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSP Teorie a metodologie sociální politiky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSS Sociální služby Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSU Základy kom. se sluch. postiž. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSY Rizika výkonu pomáhajících profesí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSZ Sociální zabezpečení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS1 Supervize odborné praxe 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS2 Supervize odborné praxe 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS3 Supervize odborné praxe 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS4 Supervize odborné praxe 4 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS5 Supervize odborné praxe 5 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZTR Úvod do probl. trestu a trestání Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZTT Terapeutické techniky v sociální práci Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZT1 Teorie sociální práce 1 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZT2 Teorie sociální práce 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZUF Fundraising pro sociální sféru Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZUV Úvod do studia a práce s inf. zdroji Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZVI Základy viktimologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZVV Výzkum v sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/EKM Ekonometrie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/AFYK Anatomie a fyziologie Zimní Čeština 2  
KTV/AFYP Anatomie a fyziologie Zimní Čeština 2  
KTV/APG Animační programy Zimní Čeština 2  
KTV/BAD Badminton Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BAS Basketbal Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BIOE Biomechanika v těl. výchově a sportu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BRU Didaktika bruslení Zimní Čeština 2  
KTV/BRUK Bruslení Zimní Čeština 2  
KTV/BRUP Bruslení Zimní Čeština 2  
KTV/CTV Tělesná výchova s metodikou Zimní Čeština 3  
KTV/DATE Didaktika atletiky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/DATK Didaktika atletiky Letní Čeština 2  
KTV/DATP Didaktika atletiky Letní Čeština 2  
KTV/DGYE Didaktika gymnastiky Letní Čeština 3  
KTV/DGYK Didaktika gymnastiky Letní Čeština 2  
KTV/DGYP Didaktika gymnastiky Letní Čeština 2  
KTV/DI1 Didaktika tělesné výchovy 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/DI1K Didaktika tělesné výchovy 1 Letní Čeština 2  
KTV/DI2E Didaktika tělesné výchovy 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/DNHE Didaktika netradičních her Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/DPHE Didaktika pohybových her Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/DPLE Didaktika plavání Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/DPLK Didaktika plavání Zimní Čeština 1  
KTV/DPLP Didaktika plavání Zimní Čeština 1  
KTV/DSHE Didaktika sportovních her Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/DSHK Didaktika pohybových a sportovních her Zimní Čeština 2  
KTV/DSHP Didaktika pohybových a sportovních her Zimní Čeština 2  
KTV/DT1K Didaktika TV 1 Zimní Čeština 2  
KTV/DT1P Didaktika TV 1 Zimní Čeština 2  
KTV/DT2K Didaktika TV 2 Letní Čeština 2  
KTV/DT2M Didaktika TV 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/DT2P Didaktika TV 2 Letní Čeština 2  
KTV/DUPO Didaktika úpolů Zimní Čeština 2  
KTV/ETV Tělesná výchova s metodikou Zimní Čeština 3  
KTV/FLO Florbal Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/FLOK Florbal Letní Čeština 2  
KTV/FTCK Fyziologie tělesných cvičení Zimní Čeština 2  
KTV/FYZ Fyziologie člověka Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/GYM1E Gymnastika 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HOR Sportovní lezení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HORK Sportovní lezení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HVC Hry volného času Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/JOG Jóga Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KAZP Kurz aktivit v zimní přírodě Zimní Čeština 2  
KTV/KCT Kurs cykloturistiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KIL Kurs instruktorů lyžování Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KIS Kurs instruktorů snowboardingu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KLEK Kurz letní Letní Čeština 2  
KTV/KLEP Kurz letní Letní Čeština 2  
KTV/KOP Kondiční programy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KOPK Kondiční programy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KPDK Kondiční příprava dětí Letní Čeština 2  
KTV/KPDP Kondiční příprava dětí Letní Čeština 2  
KTV/KPO Kondiční posilování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KPOK Kondiční posilování Zimní a letní Čeština 2  
KTV/KPPE Kurz pobytu v přírodě Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSA Kurz skialpinismu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSB Kurs snowboardingu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KVS Kurz vodních sportů Letní Čeština 2  
KTV/KYA Kurs jachtingu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KZIK Kurz zimní Zimní Čeština 2  
KTV/KZIP Kurz zimní Zimní Čeština 2  
KTV/KZS3 Kurz zimních sportů 3 Zimní Čeština 2  
KTV/LKU Letní kurs Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MASK Sportovní masáž Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MDTV Didaktika tělesné výchovy Zimní Čeština 2  
KTV/MKAL Kurz aktivit v letní přírodě Letní Čeština 2  
KTV/MPFK Moderní pohybové formy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPFP Moderní pohybové formy Zimní a letní Čeština 2  
KTV/MPOH Pohybové hry Zimní Čeština 2  
KTV/MPOV Pohybová výchova Letní Čeština 2  
KTV/MPPM Plavání pro MŠ Letní Čeština 2  
KTV/MPPO První pomoc Zimní Čeština 1  
KTV/NEH Netradiční hry Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/NEHK Netradiční hry Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/NHRK Netradiční sportovní hry Letní Čeština 2  
KTV/NHRP Netradiční sportovní hry Letní Čeština 2  
KTV/ORT Odborná rozprava z tělesné výchovy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ORTK Odborná rozprava z tělesné výchovy Zimní a letní Čeština 0  
KTV/PLAK Plavání Letní Čeština 2  
KTV/PLAP Plavání Letní Čeština 2  
KTV/PLK3E Plavání kondiční 3 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLOK Plavání pro PVČ Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PMOT Psychomotorika Zimní Čeština 2  
KTV/PMTK Psychomotorika Zimní Čeština 1  
KTV/PMTP Psychomotorika Zimní Čeština 1  
KTV/PPO První pomoc Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PPOK Kurz první pomoci Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SEBK Sebeobrana Letní Čeština 2  
KTV/SHR1 Sportovní hry 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SHR2 Sportovní hry 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SH1K Pohybové a sportovní hry 1 Zimní Čeština 2  
KTV/SH1P Pohybové a sportovní hry 1 Zimní Čeština 2  
KTV/SH2K Pohybové a sportovní hry 2 Letní Čeština 2  
KTV/SH2P Pohybové a sportovní hry 2 Letní Čeština 2  
KTV/SOFK Softbal Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SOF2 Softbal 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH2 Sportovní a pohybové hry 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH3K Sportovní a pohybové hry 3 Zimní Čeština 2  
KTV/SPH4E Sportovní a pohybové hry 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH4K Sportovní a pohybové hry 4 Letní Čeština 2  
KTV/STTK Stolní tenis Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TDTK Teorie a didaktika tělesné výchovy Zimní Čeština 4  
KTV/TDTP Teorie a didaktika tělesné výchovy Zimní Čeština 4  
KTV/TRS Teorie rekreačního sportu Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TRSK Teorie rekreačního sportu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TSP Turistika a sporty v přírodě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VG1K Pohybová výchova a gymnastika 1 Zimní Čeština 2  
KTV/VG1P Pohybová výchova a gymnastika 1 Zimní Čeština 2  
KTV/VHT Kurs vysokohorské turistiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VOL Volejbal Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/WEL Zdravý způsob života a první pomoc Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/WELK Zdravý způsob života a první pomoc Letní Čeština 1  
KTV/WELP Zdravý způsob života a první pomoc Letní Čeština 1  
KTV/ZACR Základy cestovního ruchu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKU Zimní kurz Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZOTK Zdravotně orientovaná tělesná výchova Letní Čeština 2  
KTV/ZOTP Zdravotně orientovaná tělesná výchova Letní Čeština 2  
KTV/ZTCK Základy teorie tělesných cvičení Zimní Čeština 1  
KTV/ZTCP Základy teorie tělesných cvičení Zimní Čeština 1  
KTV/ZTVK Zdravotní TV Letní Čeština 2  
KTV/ZTVM Zdravotní TV Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZTVP Zdravotní TV Letní Čeština 2  
KTV/ZTVR Zdravotní TV Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZTVY Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 2  
NTI/ALDS Algoritmy a datové struktury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům