Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KTV/ANA1 Anatomie člověka 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ANA2 Anatomie člověka 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ANTB Antropomotorika Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/APG Animační programy Zimní Čeština 2  
KTV/ATLE Atletika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ATLE1 Atletika 1 Zimní Čeština 2  
KTV/ATLE2 Atletika 2 Letní Čeština 2  
KTV/ATL1 Atletika 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ATL2 Atletika 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ATTK Atletika Letní Čeština 2  
KTV/ATTP Atletika Letní Čeština 2  
KTV/BAD Badminton Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BAS Basketbal Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BATV Biomedicínské aspekty tělesné výchovy Letní Čeština 2  
KTV/BRU Didaktika bruslení Zimní Čeština 2  
KTV/BRUK Bruslení Zimní Čeština 2  
KTV/BRUP Bruslení Zimní Čeština 2  
KTV/DIPR Didaktika pohybové rekreace Zimní Čeština 2  
KTV/DPR Didaktika pohybové rekreace Zimní Čeština 3  
KTV/FLO Florbal Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/FLOK Florbal Letní Čeština 2  
KTV/FTCK Fyziologie tělesných cvičení Zimní Čeština 2  
KTV/FYZ Fyziologie člověka Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/GOL Golf Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/GYMN Gymnastika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/GYMN1 Gymnastika 1 Zimní Čeština 2  
KTV/GYMN2 Gymnastika 2 Letní Čeština 2  
KTV/GYM2 Gymnastika 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/GYM3 Gymnastika 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HITK Historie tělesné kultury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HOR Sportovní lezení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HRVC Hry volného času Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HYV Hygiena, výživa Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/JOG Jóga Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KCT Kurs cykloturistiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KIL Kurs instruktorů lyžování Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KILUS Kurz instruktorů lezení na umělé stěně Letní Čeština 2  
KTV/KINE Obecná kineziologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KIS Kurs instruktorů snowboardingu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KOC Kompenzační cvičení Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KOP Kondiční programy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KPDK Kondiční příprava dětí Letní Čeština 2  
KTV/KPDP Kondiční příprava dětí Letní Čeština 2  
KTV/KPLP1 Kurz pobytu v letní přírodě 1 Letní Čeština 2  
KTV/KPO Kondiční posilování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KPOK Kondiční posilování Zimní a letní Čeština 2  
KTV/KPZP Kurz pobytu v zimní přírodě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSA Kurz skialpinismu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSB Kurs snowboardingu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KVS Kurz vodních sportů Letní Čeština 2  
KTV/KYA Kurs jachtingu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KZS1 Kurz zimních sportů 1 Zimní Čeština 2  
KTV/KZS2 Kurz zimních sportů 2 Zimní Čeština 3  
KTV/KZZ Kurz zdravotníků zotavovacích akcí Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MAS Sportovní masáž Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MEVE Metodologie výzkumu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MEVK Metodologie výzkumu Zimní Čeština 2  
KTV/MPF Moderní pohybové formy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MSR Management sportu a rekreace Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MSRE Management sportu a rekreace Letní Čeština 5  
KTV/MVS Multimédia ve sportu Zimní a letní Čeština 2  
KTV/NEH Netradiční hry Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ORT Odborná rozprava z tělesné výchovy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ORTK Odborná rozprava z tělesné výchovy Zimní a letní Čeština 0  
KTV/PASR Právní aspekty sportu a rekreace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PASR1 Právní aspekty sportu a rekreace 1 Zimní a letní Čeština 3  
KTV/PASR2 Právní aspekty sportu a rekreace 2 Zimní a letní Čeština 3  
KTV/PLA1 Plavání 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLA2 Plavání 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLA3E Plavání 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLA3K Plavání 3 Zimní Čeština 2  
KTV/PLK1 Plavání kondiční 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLK2 Plavání kondiční 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLN Plavání Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLN1 Plavání 1 Letní Čeština 2  
KTV/PLN2 Plavání 2 Zimní Čeština 2  
KTV/PLO Plavání pro PVČ Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PPA Psychologie pohybových aktivit Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PPAK Psychologie pohybových aktivit Zimní a letní Čeština 2  
KTV/PRPO První pomoc Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PRXP Praxe průběžná Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PRXS Praxe souvislá Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/REGE Regenerace ve sportu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/REGK Regenerace ve sportu Zimní Čeština 2  
KTV/REK1 Rekreologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/REK2 Rekreologie 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/RSE1 Raketové sporty 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/RSE2 Raketové sporty 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SEBO Sebeobrana Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SGV2 Sportovní gymnastika 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SHR1 Sportovní hry 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SHR2 Sportovní hry 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SOF1 Softbal 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SOF2 Softbal 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH1 Sportovní a pohybové hry 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH2 Sportovní a pohybové hry 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH3E Sportovní a pohybové hry 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH3K Sportovní a pohybové hry 3 Zimní Čeština 2  
KTV/SPH4E Sportovní a pohybové hry 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH4K Sportovní a pohybové hry 4 Letní Čeština 2  
KTV/SPTE Teorie a didaktika sportovního tréninku Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPTK Teorie a didaktika sportovního tréninku Letní Čeština 3  
KTV/TDTK Teorie a didaktika tělesné výchovy Zimní Čeština 4  
KTV/TDTP Teorie a didaktika tělesné výchovy Zimní Čeština 4  
KTV/TEN Tenis Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TRA Tělovýchovné lékařství a traumatologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TRS Teorie rekreačního sportu Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TRVP Teorie rekreace a výchovy v přírodě Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TSP Turistika a sporty v přírodě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TSP1 Turistika a sporty v přírodě 1 Letní Čeština 2  
KTV/TSP2 Turistika a sporty v přírodě 2 Letní Čeština 2  
KTV/TV2 Tělesná výchova II Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/UMV Úvod do metodologie výzkumu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VG2K Pohybová výchova a gymnastika 2 Letní Čeština 2  
KTV/VG2P Pohybová výchova a gymnastika 2 Letní Čeština 2  
KTV/VHT Kurs vysokohorské turistiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VOK Vodácký kurs Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VOKD Vodácký kurz Letní Čeština 2  
KTV/VOL Volejbal Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VYZ Výživa člověka Letní Čeština 2  
KTV/ZAAT Základy atletiky Zimní a letní Čeština 2  
KTV/ZABI Základy biomechaniky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZACR Základy cestovního ruchu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZBIE Základy biomechaniky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZBIK Základy biomechaniky Letní Čeština 3  
KTV/ZD1 Zdravotní tělesná výchova 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZD2 Zdravotní tělesná výchova 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKIN Základy kinantropologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům