Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti historie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KEK/DEM Dějiny ekonomických teorií Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DEM-A History of Economic Theories Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DET Dějiny ekonomických teorií Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/JJK Jidiš - jazyk a kultura Zimní a letní Čeština 2  
KFL/KAN Kulturní antropologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/KHI Kulturní historie 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/KHT*H Kulturní historie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UDK Úvod do dějin kultury Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UHV Úvod do humanitních věd Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UHVK Úvod do humanitních věd Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ARCH Archivnictví Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/BORE Bojarské republiky na středověké Rusi Zimní a letní Čeština 2  
KHI/CDSE České dějiny středověké Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/CDSEK České dějiny středověké Letní Čeština 6  
KHI/CEKA Česká kultura 19.-20. století Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/CEMP Československo v mezinárodní politice Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ČEK Česká kultura 19.-20. století: Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ČSN Československo v období tzv. normalizace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DASB Starověké dějiny Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DASBK Starověké dějiny Letní Čeština 3  
KHI/DCZ České dějiny soudobé Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DCZE České dějiny soudobé Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DCZEK České dějiny soudobé Letní Čeština 5  
KHI/DDC České dějiny do r. 1918 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DDCE České dějiny do r. 1918 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DDCEK České dějiny do r. 1918 Letní Čeština 6  
KHI/DEKUK Dějiny kultury Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DEKUX Dějiny kultury Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DEPRU Dějiny Podkarpatské Rusi 1918-1945 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DESLO Dějiny Slovenska Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DĚS1 Dějiny sportu 1. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DĚS2 Dějiny sportu 2. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DIS Diplomová práce 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DIS2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DK1 Dějiny kultury I Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DK2 Dějiny kultury II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DK3 Dějiny kultury III Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DMC České dějiny moderní Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DMCE České dějiny moderní Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DMCEK České dějiny moderní Zimní Čeština 5  
KHI/DNC České dějiny novověké Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DNCE České dějiny novověké Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DNCEK České dějiny novověké Zimní Čeština 6  
KHI/DPRBE Dějiny pravěku Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DPRBK Dějiny pravěku Zimní Čeština 3  
KHI/DPR1 Dějiny pravěku Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DSC České dějiny středověké Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DSEE Diplomový seminář Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DSE2E Diplomový seminář Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DS1E Dějiny skla a bižuterie I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DS2E Dějiny skla a bižuterie II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DVTE Dějiny vědy a techniky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/DVTK Dějiny vědy a techniky Letní Čeština 2  
KHI/DVTU Dějiny vědy a techniky Zimní a letní Čeština 2  
KHI/ET1 Etnologie I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ET2 Etnologie II Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/FPP Film jako nástroj politické propagandy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/FREPH Filmová reflexe protestního hnutí Zimní a letní Čeština 2  
KHI/HEX1 Historická exkurze Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HEX2 Historická exkurze Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HEX3 Historická exkurze Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HIB Historická biografie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HIPB Historický proseminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HIPBK Historický proseminář Zimní Čeština 2  
KHI/HIPE Historický proseminář Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HISE Historiografie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HISEK Historiografie Letní Čeština 5  
KHI/HMU Historie muzejnictví Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HX1B Historická exkurze Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HX2BK Historická exkurze Zimní a letní Čeština 2  
KHI/IMP Interpretace multimediálních pramenů vAJ Letní Čeština 2  
KHI/IPRE Interpretace multimediálních pramenů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/KHIX Kulturní historie Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/KKC Knižní kultura v českých zemích Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/KMA Kulturní management Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LAT1 Latina I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LAT2 Latina II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LIRUZ Livonsko a ruské země Zimní a letní Čeština 2  
KHI/MC1 Vybrané kap. z moderních dějin českých 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MC1B Vybrané problémy z moderních dějin I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MC1BK Vybrané problémy z moderních dějin I Zimní Čeština 2  
KHI/MC2 Vybrané kap. z moderních dějin českých 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MC2B Vybrané problémy z moderních dějin 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MC2BK Vybrané problémy z moderních dějin 2 Letní Čeština 2  
KHI/MEKO Mezinárodní kontakty čs. politiky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MO1 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MO2 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MU1 Muzeologie I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MU2 Muzeologie II Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/NAVCZ Nacionalismus v českých zemích Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/NDSX Role náboženství v dějinách společnosti Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/NEMCI Německy mluvící obyvatelstvo Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/NUPAN Nucené pracovní nasazení Zimní a letní Čeština 2  
KHI/ORD Odborná rozprava z dějepisu Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ORK Odborná rozprava - Historická studia Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ORV Odborná rozprava z historie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PD1 Průmyslové dědictví I Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PD2E Průmyslové dědictví II Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PMD1X Problémy moderních dějin 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PMD2K Problémy moderních dějin Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PMD2U Problémy moderních dějin Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PMD2X Problémy moderních dějin 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PNČ Postavení Němců v Čechách Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PND1K Problémy novověkých dějin 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PND1U Problémy novověkých dějin 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PND1X Problémy novověkých dějin 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PND2X Problémy novověkých dějin 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PODF Obecné dějiny moderní pro filozofy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PODK Obecné dějiny moderní (do r. 1918) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PODX Obecné dějiny moderní (do r. 1918) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PONK Obecné dějiny novověké Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PONX Obecné dějiny novověké Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/POSX Problémy obecných středověkých dějin Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PRAX Praxe Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PRJ Pražské jaro 1968- 69 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PSD Problémy soudobých dějin Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PSN1K Problémy soudobých dějin Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PSN1U Problémy soudobých dějin Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PSN1X Problémy soudobých dějin 1. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PSN2X Problémy soudobých dějin 2. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PST1X Problémy středověkých dějin 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PST2K Problémy středověkých dějin 2. Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PST2U Problémy středověkých dějin 2. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PST2X Problémy středověkých dějin 2. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PVH Pomocné vědy historické Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PVHBE Pomocné vědy historické Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PVHBK Pomocné vědy historické Zimní Čeština 6  
KHI/PV1 Pomocné vědy historické 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PV2E Pomocné vědy historické a archivnictví 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PX1 Praxe I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PX2E Praxe II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/PX3E Praxe III Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/RES Retribuční soudnictví v českých zemích Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/RE1E Regionální dějiny I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/RE2E Regionální dějiny II Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/ROZCZ Rozpad Československa 1989-1990 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/SH1B Historický seminář I Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/SH1BK Historický seminář I Letní Čeština 2  
KHI/SH1E Historický seminář I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/SH2E Historický seminář II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/TMHX Teorie a metodologie historické vědy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/TMH2X Teorie a metodologie historické vědy 2. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/UDEBE Úvod do studia dějepisu Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/UDEBK Úvod do studia dějepisu Zimní Čeština 5  
KHI/UDH Úvod do studia historie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/UDSE Úvod do dějin skla Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/UDTE Úvod do dějin textilu Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/USPAP Úvod do studia památkové péče Zimní a letní Čeština 2  
KHI/VAB Vybrané aspekty barokního umění Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VAMD Vybrané aspekty moderních dějin Zimní Čeština 2  
KHI/VAMD2 Vybrané aspekty moderních dějin2 Letní Čeština 2  
KHI/VC1 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VC1B Vybrané problémy z novověkých dějin 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VC1BK Vybrané problémy z novověkých dějin 1 Zimní Čeština 2  
KHI/VC2 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VC2B Vybrané problémy z novověkých dějin 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VC2BK Vybrané problémy z novověkých dějin 2 Letní Čeština 2  
KHI/VGA Výstavnictví - galerie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VN1 Vyb.kap.z novodobých dějin obecných 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VN2 Vyb.kap.z novodobých dějin obecných 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VS1 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VS1B Vybrané problémy z dějin středověku 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VS1BK Vybrané problémy z dějin středověku 1 Zimní Čeština 2  
KHI/VS2 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VS2B Vybrané problémy z dějin středověku 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VS2BK Vybrané problémy z dějin středověku 2 Letní Čeština 2  
KHI/VZEM Vzestup Moskvy Zimní a letní Čeština 2  
KHI/VZ1 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VZ1B Vybrané problémy ze soudobých dějin 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VZ1BK Vybrané problémy ze soudobých dějin 1 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/VZ2 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VZ2B Vybrané problémy ze soudobých dějin 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VZ2BK Vybrané problémy ze soudobých dějin 2 Zimní a letní Čeština 2  
KCH/HIC Historie chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/DT1 Dějiny textilu I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTT/DT2 Dějiny textilu II. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům