Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KMG/EVOP Evropské obchodní právo Letní Čeština 4  
KMG/MOP Mezinárodní obchodní prostředí Letní Čeština 4  
KMG/PRMO Právo mezinárodního obchodu Zimní Čeština 4  
KPE/APP Aktuální právní problematika Letní Čeština, Angličtina 4  
KPE/FP1 Právo 1 Letní Čeština 5  
KPE/FP2 Právo 2 Zimní Čeština 4  
KPE/FP3 Právo 3 Letní Čeština 5  
KPE/FP4 Právo 4 Zimní Čeština 4  
KPE/MEP Mezinárodní právo Zimní Čeština 3  
KPE/PRV-Z Právo pro ZSV Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/SPP Vybrané kapitoly správního práva Letní Čeština 3  
KPE/VSP Veřejná správa Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/ZAPR Základy práva Zimní a letní Čeština 4  
KPE/ZAPR1 Základy práva I Zimní Čeština 3  
KPE/ZAPR2 Základy práva II Zimní Čeština 4  
KPE/ZPI Základy práva Letní Čeština 2  
KPE/ZPMO Základy práva pro MO Letní Čeština 3  
KPE/ZPR*A Základy práva Letní Čeština 2  
KPE/ZPR*S Právo Zimní Čeština 3  
KPE/ZPRX Základy práva Letní Čeština 3  
KPE/ZP1*P Základy práva I Letní Čeština 3  
KPE/ZP2*P Základy práva II Zimní Čeština 3  
KPE/ZTP Úvod do právní teorie a praxe Letní Čeština 4  
KPE/ZTP1 Právní teorie a praxe 1 Zimní Čeština 4  
KPE/ZTP2 Právní teorie a praxe 2 Letní Čeština 3  
KPE/ZTP3 Právní teorie a praxe 3 Zimní Čeština 3  
KPP/PAK Právní rámec PVČ Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PA1E Právní rámec pedagogiky volného času 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PA2 Právní rámec pedagogiky volného času 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SMAE Školní management Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SPPE Školní a právní předpisy Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům