Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Sociální vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FAEK Filosofie a etika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/KDZ Kapitoly z dějin židovské literatury Zimní a letní Čeština 2  
KFL/KKZ Kapitoly z kulturní antropologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/KOM1 Komunikace 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/KOM2 Komunikace 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/KTE Kontroverzní témata Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/MNN Migrace a nové nacionalismy Letní Čeština 2  
KFL/ORZSV Odborná rozprava ze základů spol.věd Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/PRM Problematika menšin Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/PRMK Problematika menšin Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SCN Sociologie náboženství Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SCNK Sociologie náboženství Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SES Etika sociální práce Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SKO*H Sociální komunikace Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SMS Metody sociálněvědního výzkumu Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOCL Sociologie pro UZS Zimní a letní Čeština 1  
KFL/SOC*R Úvod do sociologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOC*T Sociologie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOK Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOKK Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SPF Sociální a politická filosofie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SPM Problematika menšin Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SSC Sociologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UDS Úvod do sociologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UDSE Úvod do sociologie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UDSK Úvod do sociologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/USPME Úvod do sociálního a politického myšlení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/USPMK Úvod do sociálního a politického myšlení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/VGSV Genderová specifika ve výchově a vzděláv Zimní a letní Čeština 3  
KFL/VPI Vybrané problémy soudobé společnosti 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/VPK Vedení pracovních kolektivů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/VVKS Vyb. kap. ze sociologie výchovy a vzděl. Zimní Čeština 4  
KFL/ZSC*H Základy sociologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/ZST Úvod do sociologické teorie Zimní Čeština 3  
KFL/ZVD Úvod do sociálně vědního výzkumu Zimní Čeština 4  
KMG/IKM Interkulturní komunikace Letní Čeština 3  
KMG/KXMG Marketing v sociální práci Zimní Čeština 5  
KMG/POJ Psychologie obchodního jednání Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/POJS Psychologie obchodního jednání Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/PROJ Praktikum obchodního jednání Zimní Čeština 3  
KPE/MSP Malé a střední podnikání Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/SOD Společenská odpovědnost firem Zimní Čeština 4  
KPE/SOE Společenská odpovědnost firem Zimní Čeština 5  
KPE/SOE-E Corporate Social Responsibility Zimní a letní Angličtina 6  
KPP/SOC Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOCE Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SP1 Sociální psychologie I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/KSS Komunikace a komunikační služby Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/KSS*H Komunikace a komunikační služby Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům