Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obchod

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KIN/EKO Elektronická komerce Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UMK Úvod do elektronické komerce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UMK-A Introduction to E-commerce Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UMK-E Introduction to E-commerce Zimní a letní Angličtina 6  
KMG/EUM EU a mezinárodní obchod Zimní a letní Čeština 4  
KMG/EUM-E EU and International Trade Zimní a letní Angličtina 6  
KMG/EVOP Evropské obchodní právo Letní Čeština 4  
KMG/MEO Mezinárodní obchod Zimní Čeština 4  
KMG/MEO-E International Trade Zimní a letní Čeština 6  
KMG/MOP Mezinárodní obchodní prostředí Letní Čeština 4  
KMG/MOSZZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KMG/ODP Odborná praxe Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/OKO Obchodní korespondence Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/OMO Operace v mezinárodním obchodě Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/POC-M Průvodní operace v MO a celnictví Zimní Čeština 4  
KMG/POJ Psychologie obchodního jednání Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/POJS Psychologie obchodního jednání Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/POM Průvodní operace v MO a celnictví Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/POMO Průvodní operace v MO a celnictví Zimní Čeština 4  
KMG/PRMO Právo mezinárodního obchodu Zimní Čeština 4  
KMG/PROJ Praktikum obchodního jednání Zimní Čeština 3  
KMG/RPRMO Řízená praxe Letní Čeština 16  
KMG/SEZO Seminář z ekonomiky a techniky ZO Zimní Čeština 3  
KMG/SZO Seminář z ekonomiky a techniky ZO Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/VOMO Vybrané operace v MO a službách Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/ZZP Závěrečná zpráva z praxe Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP1MO Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP1MS Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP1PE Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP2MO Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP2MS Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP2PE Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EPS*S Ekonomika a podnikání ve službách Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/GRE*S Globální retailing v Evropě Letní Čeština 3  
KPE/GRT Globální retailing v Evropě Letní Čeština 3  
KPE/TRT-D Teorie retailingu Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/TRTDZ Teorie retailingu Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům