Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KPE/BP1MO Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP1MS Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP1PE Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP2MO Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP2MS Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/BP2PE Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/MAS Management služeb cestovního ruchu Letní Čeština 3