Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomika a administrativa

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAP/GISE GIS pro regionální rozvoj Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DP1PE Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DS1PE Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KEK/DS2PE Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KEK/POT Práce s odborným textem Zimní Čeština 1  
KEK/PT-D Vybrané problémy pojistných trhů Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PTDZ Vybrané problémy pojistných trhů Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/BP1MS Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3  
KFÚ/BP1PE Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3  
KFÚ/BP2MS Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5  
KFÚ/BP2PE Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5  
KFÚ/DP1PE Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/DP2RS Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12  
KFÚ/DS1PE Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KFÚ/DS2PE Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KFÚ/EVS Ekonomika služeb veřejného sektoru Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/FPO Finance podniku Zimní Čeština 4  
KFÚ/FPO-A Corporate Finance Zimní Angličtina 4  
KFÚ/FPO-E Corporate Finance Zimní a letní Angličtina 6  
KFÚ/FRP Finanční řízení podniku Letní Čeština 5  
KFÚ/FRP-A Business Financial Management Letní Angličtina 5  
KFÚ/FRP-E Business Financial Management Zimní a letní Angličtina 6  
KFÚ/FŘPPI Úvod do finančního řízení podniku Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/POT Práce s odborným textem Zimní Čeština 1  
KFÚ/PPC-A Business Planning and Controlling Zimní Angličtina 3  
KFÚ/PPC-E Business Planning and Controlling Zimní a letní Angličtina 6  
KIN/BP1MO Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3  
KIN/BP2MO Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5  
KIN/BP2MS Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5  
KIN/DP1MI Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP1PE Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DS1PE Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KIN/DS1RS Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KIN/DS2PE Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KIN/DS2RS Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KIN/GIS-D Geografické informační systémy Zimní a letní Čeština 10  
KIN/GSN-D Geografické informační systémy Zimní a letní Čeština 10  
KIN/POT Práce s odborným textem Zimní Čeština 1  
KIN/PRM Projektové řízení Zimní Čeština 4  
KIN/PRN-D Projektové řízení zavádění a inovací IS Zimní a letní Čeština 10  
KIN/PRZ-D Projektové řízení zavádění a inovací IS Zimní a letní Čeština 10  
KIN/RVS-D Vybrané problémy řízení soudobé VS Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/SAN-D Systémová analýza a návrh systémů Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/SAS-D Systémová analýza a projektování systémů Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/SISDZ Vybrané statě z informačních systémů Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/TZD-D Teorie zabezpečení informací a dat Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/TZI-D Teorie zabezpečení informací a dat Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/TZN-D Transfer znalostí a technologií Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/VES-D Veřejná ekonomie a správa Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/BP1MO Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3  
KMG/BP1MS Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3  
KMG/BP1PE Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3  
KMG/BP2MO Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5  
KMG/BP2MS Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5  
KMG/BP2PE Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5  
KMG/CER1 Cestovní ruch Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/CRSZZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KMG/DP1PE Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DP1RS Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DS1PE Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KMG/DS1RS Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KMG/DS2PE Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KMG/EPO Etika v podnikání Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/EVS Etika ve veřejné správě Letní Čeština 3  
KMG/FCR Specifické formy cestovního ruchu Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/FKO Firemní komunikace Zimní a letní Čeština 4  
KMG/FKO-A Firemní komunikace Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/IKM Interkulturní komunikace Letní Čeština 3  
KMG/KOD Komunikační dovednosti Zimní Čeština 3  
KMG/KOD-A Komunikační dovednosti Zimní Angličtina 3  
KMG/MGC Marketing cestovního ruchu Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MKO1 Marketingová komunikace Zimní Čeština 3  
KMG/MZCR Mezinárodní cestovní ruch Letní Čeština 3  
KMG/MZG-A Mezinárodní marketing Letní Angličtina 4  
KMG/MZMG Mezinárodní marketing Letní Čeština 4  
KMG/POT Práce s odborným textem Zimní Čeština 1  
KMG/PST Pracovní stáž v zahraničí Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/RMG Regionální marketing Letní Čeština 4  
KMG/RPR Řízená praxe Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/SMG Strategický marketing Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/SPO-A Spotřebitelské chování Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/SPO1 Spotřebitelské chování Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/STMG Strategický marketing Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/ZCR Základy cestovního ruchu Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/ZPR Závěrečná zpráva z praxe Zimní a letní Čeština 2  
KMG/ZZP Závěrečná zpráva z praxe Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/DDP-D Disertační práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/DP1PE Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/DP1RS Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/DP2RS Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/DS1PE Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KPE/DS1RS Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KPE/DS2PE Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KPE/DS2RS Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KPE/EKR Ekonomika a řízení podniku Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EMA Environmentální ekonomie a management Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EMP Ekonomika a management podniku Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EPS*S Ekonomika a podnikání ve službách Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/ERP*T Ekonomika a řízení podniku Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/ERS Ekonomika a řízení stroj. podniku Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EVS Ekonomika služeb veřejného sektoru Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EXM Exaktní metody v managementu Letní Čeština, Angličtina 5  
KPE/GRE*S Globální retailing v Evropě Letní Čeština 3  
KPE/GRT Globální retailing v Evropě Letní Čeština 3  
KPE/LOG-D Logistika Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/MAN Úvod do managementu Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/MAN-A Introduction to Management Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/MAN-E Introduction to Management Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/MAS Management služeb cestovního ruchu Letní Čeština 3  
KPE/MIN Management inovací Zimní Čeština, Angličtina 5  
KPE/MRB Management a rozvoj obcí Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/MSP Malé a střední podnikání Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/MSP*P Malé a střední podnikání Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/MSSZZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPE/NOP*P Nauka o podniku Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/NOP*S Nauka o podniku I Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/OPV-D Kvantitativní metody v MGMT rozhodování Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/OPVDZ Kvantitativní metody v mng. rozhodování Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PEM Personální management Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PEM-E Personální management Letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PEP Nauka o podniku II Letní Čeština 4  
KPE/PLO*S Podniková logistika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PMG-D Personální management Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PMGDZ Personální management Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/PMT Personální management Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/POP Podnikatelské prostředí Letní Čeština, Angličtina 4  
KPE/POT Práce s odborným textem Zimní Čeština 1  
KPE/POT-A Introduction to Scientific Work Zimní Angličtina 1  
KPE/PPR Podnikatelské prostředí regionu Letní Čeština 5  
KPE/RJA Řízení jakosti Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/RJA-E Quality Management Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/RPRMS Řízená praxe Zimní Čeština 10  
KPE/RPRPE Řízená praxe Zimní Čeština 10  
KPE/SDZ-D Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/SDZPE Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/SMN Strategický management Zimní Čeština, Angličtina 4  
KPE/SMN-E Strategic Management Zimní a letní Angličtina 6  
KPE/SOD Společenská odpovědnost firem Zimní Čeština 4  
KPE/SOE Společenská odpovědnost firem Zimní Čeština 5  
KPE/SOE-E Corporate Social Responsibility Zimní a letní Angličtina 6  
KPE/SUS Služby státní správy a územní samosprávy Zimní Čeština 3  
KPE/SZZPE Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/TRT-D Teorie retailingu Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/TRTDZ Teorie retailingu Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/UMA*M Úvod do managementu Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/UMA*P Úvod do managementu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/UMG Úvod do managementu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/UMN Úvod do managementu Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/VOPDZ Vybrané problémy org. a řízení podniků Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/VV1D Vědecko-výzkumná činnost 1 Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/VV2D Vědecko-výzkumná činnost 2 Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/VV3D Vědecko-výzkumná činnost 3 Zimní a letní Čeština 25 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/VV4D Vědecko-výzkumná činnost 4 Zimní a letní Čeština 25 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MAM Management a marketing Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MAMK Management a marketing Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SMPE Školský management a právo Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SMPEK Školský management a právo Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ZSP Základy sociologie a psychologie v CR Zimní a letní Čeština 3  
KSS/ORMG Odborná rozprava - Projektový management Zimní a letní Čeština 0  
KSY/DP1PE Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DS1PE Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KSY/DS2PE Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KSY/POT Práce s odborným textem Zimní Čeština 1  
NTI/UEM Úvod do ekonomiky a managementu Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům