Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DEM Demografie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SMM-D Statistické a matematické metody řízení Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SPM Statistika pro management Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/STA Statistika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DDP-D Disertační práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DEM Dějiny ekonomických teorií Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DEM-A History of Economic Theories Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DET Dějiny ekonomických teorií Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DIS1 Diplomový seminář I Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DIS2 Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DP1 Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DP1RS Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DP2 Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DP2RS Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/DS1RS Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KEK/DS2RS Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/EK*S Ekonomie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/EMIE2 Mikroekonomie II Zimní a letní Čeština 7  
KEK/EMK2 Makroekonomie II Zimní a letní Čeština 7  
KEK/HPO-A Economic Policy I Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/HPO-E Economic Policy Zimní a letní Angličtina 6  
KEK/HPO2 Hospodářská politika II Zimní Čeština 5  
KEK/HP2-A Economic Policy II Zimní Angličtina 4  
KEK/ITDDZ Integrační trendy ve světové ekonomice Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/ITE-D Integrační trendy ve světové ekonomice Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MAE Makroekonomie Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MA2 Makroekonomie II Zimní a letní Čeština 7  
KEK/MA2-A Macroeconomics II Letní Angličtina 7  
KEK/MEK Makroekonomie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MIE Mikroekonomie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MIE2 Mikroekonomie II Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MI1 Mikroekonomie I Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MI1-E Microeconomics I Zimní a letní Angličtina 6  
KEK/MI1*H Mikroekonomie I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MI1*T Mikroekonomie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MI2 Mikroekonomie II Zimní a letní Čeština 7  
KEK/MI2-A Microeconomics II Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MI2-E Microeconomics II Zimní a letní Angličtina 6  
KEK/MK1 Makroekonomie I Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MK1-E Macroeconomics I Zimní a letní Angličtina 6  
KEK/MK1E Makroekonomie I Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MK2 Makroekonomie II Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MK2-A Macroeconomics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MK2-E Macroeconomics II Zimní a letní Angličtina 6  
KEK/M2-A Microeconomics II Zimní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/OET-D Vybrané otázky ekonomické teorie Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PMO Pojištění v mezinárodním obchodu Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PT-D Vybrané problémy pojistných trhů Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PTDZ Vybrané problémy pojistných trhů Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/RGR Teorie regionálního rozvoje Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/RIG Regionální integrace a globalizace Zimní Čeština 5  
KEK/SEK-E World Economy Zimní a letní Angličtina 6  
KEK/SEKJ Světová ekonomika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/SEKMO Světová ekonomika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/SRZ Strategie a politika reg. rozvoje Zimní Čeština 5  
KEK/SVEDZ Světová ekonomika Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/SZEMI Státní zkouška z Ekonomie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/SZZE Státní zkouška z Ekonomie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/SZZRS Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/UEK*M Úvod do ekonomie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/VPT-D Vybrané problémy ekonomické teorie Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/VS Veřejný sektor Zimní Čeština 5  
KEK/VYP Výběrový projekt Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/AUDT Auditing Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/BAN Bankovnictví Letní Čeština 4  
KFÚ/BAN-E Banking Zimní a letní Angličtina 6  
KFÚ/BFI Bankovní služby a finanční investování Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/DDP Daně a daňová praxe Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/DDP-D Disertační práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/DDPSM Daně a daňová praxe Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/DP1RS Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/DS1RS Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KFÚ/DS2RS Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/EVS Ekonomika služeb veřejného sektoru Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/FIU-E Financial Accounting Zimní a letní Angličtina 6  
KFÚ/FPO Finance podniku Zimní Čeština 4  
KFÚ/FPO-A Corporate Finance Zimní Angličtina 4  
KFÚ/FPO-E Corporate Finance Zimní a letní Angličtina 6  
KFÚ/FŘPPI Úvod do finančního řízení podniku Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/MAU Manažerské účetnictví Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/MAU-A Managerial Accounting Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/MAU-E Managerial Accounting Zimní a letní Angličtina 6  
KFÚ/MÚS Mezinárodní účetní systémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/MÚS-D Mezinárodní účetní standardy Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/MÚSDZ Mezinárodní účetní standardy Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/PCU1 Účetnictví na PC I Zimní Čeština 3  
KFÚ/PCU2 Účetnictví na PC II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/PLC Podnikové plánování a controlling Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/PPC Podnikové plánování a controlling Zimní Čeština 3  
KFÚ/PP1D Pedagogické působení 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/PP2D Pedagogické působení 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/PP3D Pedagogické působení 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/PP4D Pedagogické působení 4 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/PP6D Pedagogické působení 6 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/UPTP Vybrané účetní problémy pro podnikatele Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/UT1 Účetnictví I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/UT1-A Accounting I Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/UT2 Účetnictví II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/UT2-A Accouting II Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/UVS Účetnictví vybraných subjektů Zimní Čeština 4  
KFÚ/VFI-E Public Finance Zimní a letní Angličtina 6  
KFÚ/VFIN Veřejné finance Zimní a letní Čeština 4  
KFÚ/VFS Vybrané finanční služby Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/ZAUSM Základy účetnictví- sportovní management Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/ZUC Základy účetnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP1RS Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP2 Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP2MI Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP2RS Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MISZZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KIN/RPR Řízení projektů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/RPR-E Project Management Zimní a letní Angličtina 6  
KIN/RPRN Řízení projektů Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/SDZEI Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/CER Cestovní ruch Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/CER1 Cestovní ruch Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DDP-D Disertační práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DIS1 Diplomový seminář I Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DIS2 Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DP1 Diplomová práce I Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DP2 Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DP2RS Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DS2RS Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/EPO Etika v podnikání Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/EVOP Evropské obchodní právo Letní Čeština 4  
KMG/EVS Etika ve veřejné správě Letní Čeština 3  
KMG/FKO Firemní komunikace Zimní a letní Čeština 4  
KMG/FKO-A Firemní komunikace Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/KEU Komparace ekonomik EU Letní Čeština 4  
KMG/KEU-E Comparison of EU Economics Zimní a letní Angličtina 6  
KMG/KOD Komunikační dovednosti Zimní Čeština 3  
KMG/KOD-A Komunikační dovednosti Zimní Angličtina 3  
KMG/MAR Marketing Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MGC Marketing cestovního ruchu Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MGS Marketing služeb Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MKG Marketing Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MKG-E Marketing Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MKO Marketingová komunikace Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MKO*P Marketingová komunikace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MMG Mezinárodní marketing Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MOP Mezinárodní obchodní prostředí Letní Čeština 4  
KMG/MRM Marketing Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MVZ Marketingový výzkum Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MVZ-E Marketing Research Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MZCR Mezinárodní cestovní ruch Letní Čeština 3  
KMG/MZG-A Mezinárodní marketing Letní Angličtina 4  
KMG/MZMG Mezinárodní marketing Letní Čeština 4  
KMG/PEE Podnikatelská etika v Evropském kontextu Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/PMA Projektový management Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/PMG Průmyslový marketing Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/PP1D Pedagogické působení 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/PP2D Pedagogické působení 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/PP3D Pedagogické působení 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/PP5D Pedagogické působení 5 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/PP6D Pedagogické působení 6 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/PST Pracovní stáž v zahraničí Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/REK Reklama Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/REK-A Advertising Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/RMG Regionální marketing Letní Čeština 4  
KMG/RPR Řízená praxe Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/SMG Strategický marketing Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/SPO-A Spotřebitelské chování Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/SPO1 Spotřebitelské chování Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/VMG-D Vybrané statě z marketingu Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/VMGDZ Vybrané statě z marketingu Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/VMI-D Vybrané statě z marketingu Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/VYP Výběrový projekt Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/ZCR Základy cestovního ruchu Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/ZPR Závěrečná zpráva z praxe Zimní a letní Čeština 2  
KPE/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EEI Evropská integrace Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EEI-E European Integration Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EVS Ekonomika služeb veřejného sektoru Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/FIMO Finance v mezinárodním obchodě Letní Čeština 3  
KPE/HGR Hospodářská geografie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/HOG Hospodářská geografie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/MIN Management inovací Zimní Čeština, Angličtina 5  
KPE/MSSZZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPE/NOP-E Business Administration Zimní a letní Angličtina 6  
KPE/PESZZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KPE/PLO-E Business Logistics Zimní a letní Angličtina 6  
KPE/SOC Sociální podnikání Zimní Čeština 3  
KPE/SUS Služby státní správy a územní samosprávy Zimní Čeština 3  
KPE/VSP Veřejná správa Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/LOG-M Logistika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/LOG*T Logistika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VLOG Výrobní logistika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DDP-D Disertační práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DIS1 Diplomový seminář I Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DIS2 Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DP1 Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DP1RS Diplomová práce I Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DP2 Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DP2RS Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DS1RS Diplomový seminář I Zimní Čeština 1  
KSY/DS2RS Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/EKM Ekonometrie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/EKM-A Econometrics Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/EKM-E Econometrics Zimní a letní Angličtina 6  
KSY/FPEM Finanční a pojistná matematika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/FPM-E Financial Mathematics Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/MAE Matematické aplikace v ekonomii Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/OME Optimalizační metody v ekonomické praxi Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/PIFT Regulace a podnikání institucí FT Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/POEM Pojištění osob Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/STA Statistika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/STA1 Statistika Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/STA5 Statistika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/STI Statistika I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/STII Statistika II Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/STM-D Statistické metody Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/ST1 Statistika I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/ST1-A Statistics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/ST1-E Statistics I Zimní a letní Angličtina 6  
KSY/ST1*P Statistika I Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/ST2 Statistika II Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/ST2-A Statistics II Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/ST2-E Statistics II Zimní a letní Angličtina 6  
KSY/ST2*P Statistika II Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/USPMO Úvod do sociální politiky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/USZ-E Introduction to Social Security Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/VSS Vybrané statě ze statistiky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/VYB Statistický rozbor dat z dotaz. šetření Letní Čeština 5  
KSY/VYB-A Statistický rozbor dat z dotaz. šetření Letní Angličtina 5  
KSY/ZAP-A Introduction to Insurance Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/ZAP-E Basics of Insurance Industry Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/ZAPO Základy pojišťovnictví Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HOR Sportovní lezení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSA Kurz skialpinismu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KYA Kurs jachtingu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ORR Odborná rozprava - Rekreologie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SOF2 Softbal 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TEN Tenis Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TV1*H Tělesná výchova 1 pro HF Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TV2*H Tělesná výchova 2 pro HF Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/UMV Úvod do metodologie výzkumu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/IPNT Inovace+podnikání v nových technologiích Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům