Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Lékařské vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAP/ITS1 Informační technologie a statistika 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ITS2 Informační technologie a statistika 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PMS Pravděpodobnost a matematická statistika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PMSZ Pravděpodobnost a matematická statistika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MBI Molekulární biofyzika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/BIO Biomechanika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTT/SMB Simulační metody v biomedicíně Letní Čeština 3  
MTI/RMA Rizikový management, spolehlivost Letní Čeština 2  
NTI/ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům