Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FZS/AFI Anatomie a fyziologie ve 3D zobrazení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANET Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANTT Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFI Biofyzika Zimní Čeština 2  
FZS/BFRT Biofyzika, radiologie a tech. nukl. m. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BIS Biostatistika Letní Čeština 2  
FZS/BKEM Biosignály v klinické a exp. med. Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DME Diagnostické metody v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DMME Diagnostické metody v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DPI Diplomová práce Letní Čeština 3  
FZS/DSI Diplomový seminář Letní Čeština 1  
FZS/EBO Etika v biomedicínských oborech Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/EIK1 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k1 Zimní Čeština 5  
FZS/EIK2 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k2 Letní Čeština 5  
FZS/EKOT Ekonomika zdrav. a soc služeb Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FMT Fyzikální metody v terapii Letní Čeština 2  
FZS/FYTT Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FYZT Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/INI Ioniz. a neioniz. záření v diag. a ter. Letní Čeština 2  
FZS/IZI Internet a zdravotnická informatika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLI Kapitoly z klinické propedeutiky Zimní Čeština 2  
FZS/KOI Komunikativní dovednosti ve zdrav. Zimní a letní Čeština 2  
FZS/LATT Medicínská terminologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/LPZ Lékařské přístroje a zařízení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MAI Management zdr. služeb Letní Čeština 2  
FZS/MATT Management zdravotnické techniky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MATTZ Management zdravotnické techniky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MAZT Management zdravotnické techniky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPI Odborná praxe individuální Letní Čeština 2  
FZS/OPIV Odborná praxe k povinně volit. př. Zimní Angličtina 2  
FZS/PAME Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAMT Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATO Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATT Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PBKT Praktika z biomedicínské a klin. tech. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFTT Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFYT Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMET Preventivní medicína Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMTT Preventivní medicína Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMZ Preventivní medicína Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PPB Vybr. psych. prob. v biom. Letní Čeština 2  
FZS/PPK Vyb. kap. z pr. pom. a kr. říz. Zimní Čeština 2  
FZS/PRI Právo ve zdravotnictví Letní Čeština 2  
FZS/PV1 Přístrojová technika 1 Zimní Čeština 3  
FZS/PV2 Přístrojová technika 2 Letní Čeština 3  
FZS/TKAR Technika v kar., kardioch., anest., res. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKAT Technika v kar., kardioch., anest., res. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/UM1 Ultrazvukové zobr. met. v k1 Zimní Čeština 3  
FZS/UM2 Ultrazvukové zobr. met. v k2 Letní Čeština 3  
FZS/VFI Vybrané kapitoly z farmakologie Letní Čeština 2  
FZS/VKM1 Vybrané kapitoly z medicíny 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VKM2 Vybrané kapitoly z medicíny 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VMT Vybrané kap. z medicínské terminologie Zimní Čeština 1  
FZS/VZDT Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VZI Vyb. prob. veř. zdrav., podp. a ochr. zd Letní Čeština 2  
FZS/VZTT Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZAKF Základy elektrofyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZBI Základy biostatistiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZEKF Základy elektrofyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZPPT Základy první pomoci v biomedicí oborech Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZS1 Zobrazovací metody a systémy 1 Zimní Čeština 3  
FZS/ZS2 Zobrazovací metody a systémy 2 Letní Čeština 3  
ITE/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DZD*Z Snímání, digitalizace a zpracování dat Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ELK*Z Elektronika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ELM*Z Elektronika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/HSC Hardware software codesign Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ICP Interakce člověka s počítačem Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ICP*Z Interakce člověk počítač Letní Čeština 2  
ITE/IMA Image Analysis Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PR1 Projekt Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PVI Počítačové vidění Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PZS Počítačové zpracování signálů Letní Čeština 5  
ITE/USS*Z Úvod do systémů a signálů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ZKO Základy konstruování Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/POGE Počítačová grafika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DD*S Dějiny designu pro FS Letní Čeština 3  
KDA/DUA*S Dějiny umění a architektury pro FS Zimní Čeština 3  
KEZ/AMT Aplikovaná mechanika tekutin Letní Čeština, Angličtina 5  
KEZ/DPLAM Dynamika plynů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/DPR1 Diplomová práce I. Zimní Čeština, Angličtina 2  
KEZ/DPR2 Diplomová práce II. Letní Čeština, Angličtina 8  
KEZ/DPR3 DIplomová práce III. Letní Čeština, Angličtina 15  
KEZ/ES Energetické stroje Letní Čeština 6  
KEZ/EUSZ Energeticky úsporné stavby a zařízení Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/EXM1 Experimentální metody Zimní Čeština, Angličtina 5  
KEZ/FPE-B Fyziologie práce a ergonomie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/MES Modelování energetických systémů Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/MT-K Mechanika tekutin Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/MT-P Mechanika tekutin Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/OZE Obnovitelné zdroje energie Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/PR1 Projekt I. Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/PR2 Projekt II. Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/PTH Přenos tepla a hmoty Zimní Čeština, Angličtina 5  
KEZ/TOŽP1 Technika ochrany životního prostředí Letní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/TST-K Termodynamika a sdílení tepla Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TST-P Termodynamika a sdílení tepla Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TVL Termofyzikální vlastnosti látek Zimní Čeština 5  
KEZ/TZB Technická zařízení budov Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/VSEZ Vybrané statě z energetických zařízení Zimní Čeština, Angličtina 4  
KFL/PSYL Psychedelické látky Letní Čeština 2  
KFY/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FPVB Fyzika pro přírodní vědy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZK Fyzika v přírodovědě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZP Fyzika v přírodovědě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/UZP Územní plánování Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OPN Odborná praxe Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PRM Projektové řízení Zimní Čeština 4  
KMG/MRB Marketing Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/BI Bionika Zimní Čeština, Angličtina 5  
KMT/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/USTN Úvod do studia nanomateriálů Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/TNM Textilní nanomateriály Zimní a letní Čeština 6  
KOD/IZI Internet a zdravotnická informatika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOM/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2  
KOM/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština, Angličtina 8  
KOM/DPR3 Diplomová práce III Letní Čeština, Angličtina 15  
KOM/PR1 Předdiplomní seminář Letní Čeština, Angličtina 4  
KSA/AK-K Aplikovaná kybernetika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/AK-P Aplikovaná kybernetika Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/AVS*M Automatické řízení výrobních strojů Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/CPO Číslicové počítače Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KSA/LOG Logistika Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/LOG-M Logistika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/LOG*T Logistika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/PG-1 Počítačová grafika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KSA/PLS Programovatelné logické systémy Zimní Čeština, Angličtina 6  
KSA/PMT Přístrojová a měřicí technika Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KSA/PVS-1 Projektování výrobních systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/RP 3D digitalizace a Rapid Prototyping Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/SIM Simulace výrobních systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/TAR Teorie automatického řízení Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KSA/UINS Umělá inteligence a neuronové sítě Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KSA/VLOG Výrobní logistika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/SPT Speciální technologie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PR1 Projekt I Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/CAT2 CA Technologie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/MOD-K Modelování a simulace Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/MOD-P Modelování a simulace Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/SMU Stavba mechanických uzlů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPT1 Sport 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPT2 Sport 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/RSV Řídicí systémy vozidel Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/TD Technická diagnostika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ACT Automatic Control Theory Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ADR Adaptivní řízení Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ARI Automatické řízení Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ASR Algebraická syntéza regulačního obvodu Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BIK Biokybernetika Letní Čeština 2  
MTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/CIP Číslicové počítače Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/CRI Číslicové řízení Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DAS*Z Databázové systémy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DBS Databázové systémy Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DCT Digital communication technology Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DSA Diplomový seminář Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DSM Diplomový seminář Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DSR Diplomový seminář Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ELMO Elektromagnetické pole a optika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/EMPO Elektrické a magnetické pole živ. org. Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/EOK Elektronické obvody a komponenty Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/EPO Elektrické pohony Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/EPS Elektrické pohony a servomechanismy Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/EPV Elektrické převodníky fyz. veličin Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ERT Ekonomika rizik v technice Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ESV Elektrické systémy vozidel Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ESY Projektování elektrotechnických systémů Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/EXT Experimentální techniky Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/FAP Feroelektrika a piezoelektrika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/FCR Fuzzy Control Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/FUC Fuzzy Control Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/GRA Gramatiky a automaty Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/HAP Hardware Programming Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/IAK*Z Informatika a kybernetika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/IDS Identifikace dynamických systémů Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/INF Informatika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/IRO Inteligentní roboty Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/KAS Kódování a šifrování Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/KM1 Kvantová mechanika 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/LA2 Laboratoře 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/LSY Lékařské systémy Zimní Čeština 2  
MTI/MAB Magnetic Bearings Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/MECH Mechatronika Letní Čeština 4  
MTI/MET Mechanika tekutin Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/MFV-Z Měření fyzikálních veličin Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/MIT*Z Mikroprocesorová technika v biomedicíně Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/MRA Metody řízení v aplikacích Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/NHK Návrh hardwarových komponent Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/OEP*Z Ochrana před účinky elektromagn. pole Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PAS Projektování automatizovaných systémů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PJC Programování v jazyce C/C++ Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PMS Počítač. měřicí systémy a zpracování dat Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PMT-D Přístrojová měřící technika Zimní a letní Čeština 0  
MTI/PPM Programové prostředky měření Zimní Čeština 5  
MTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PR1 Projekt Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PSM Pohony a servomechanismy Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PTE Přístrojová technika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PVM Projektování a verifikace modelů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RBT Robotika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RFC Robust and Fuzzy Control Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RKI Řízení kvality a integrace systémů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RPS Řídicí počítačové systémy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RSM Řídicí systémy v mechatronice Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RTC Systémy pro řízení v reálném čase Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RVS Řízení vícerozměrových systémů Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SAU Spolehlivost a údržba Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SDS Simulace dynamických systémů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SIS Senzory a inteligentni systémy Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SSA Smart Sensors and Actuators Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/STR Stavová regulace Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SVL-Z Senzory v lékařství Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SVM Servomechanismy Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/TDG Technická diagnostika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/TEE-Z Teoretická elektrotechnika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/TES Teorie systémů pro techniky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/UDI Úvod do inženýrství Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/UIN-D Umělá inteligence a neuronové sítě Zimní a letní Čeština 0  
MTI/USH Údržba a skladové hospodářství Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/VAW Vývoj aplikací pro Windows Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/VKE Výkonová elektronika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZAK Základy kybernetiky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZALR Základy logického řízení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZKM Základy měření Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZKY Základy kybernetiky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZLR-L Základy logického řízení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZME Základy měření Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZOD Zobrazování obrazových dat Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZOS*Z Zobrazovací systémy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZUI Základy umělé inteligence Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AFC Aplikovaná fyzikální chemie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AMA Aplikovaná matematika Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/ANO Aplikace nanomateriálů Zimní a letní Čeština 5  
NTI/APG Aplikace v GIS Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/APM Aplikace počítačových modelů Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BMM Bezdotykové metody měření Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 3  
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 10  
NTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BTD Biotermodynamika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
NTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/EMM Experimentální metody v mechanice Zimní Čeština 5  
NTI/EMPP Experimentální metody v pružnosti Zimní Čeština 5  
NTI/EMT Experimentální mechanika tekutin Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/EXP2 Experimentální metody 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/FOT Fotonika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/GIM Global Imaging Methods Zimní Čeština 5  
NTI/INM Implementace numerických metod Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/LA1 Laboratoře 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/LTE*Z Laserová technika a vláknová optika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MBR Management bezpečnosti a rizik Zimní Čeština 4  
NTI/MEC Mechanika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MFD*Z Modelování a simulace fyziologických děj Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MHP Modelování hydrogeologických procesů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MCH*Z Mechanika Letní Čeština 2  
NTI/MIL Mikrobiologická laboratoř Zimní Čeština 5  
NTI/MNI Numerické metody Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/NST Nanomateriály v sanačních technologiích Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/OBM Optické a bezdotykové metody měření Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PG Počítačová grafika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PGA Počítačová grafika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PR1 Projekt Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PS*A Počítačové sítě - HTML Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PST Počítačové sítě Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SES Simulace elektromechanických systémů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SLV Složitost a vyčislitelnost Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SPS Simulace procesů a systémů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SRM Stavba a řešení počítačových modelů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/STP Simulační softwary v technické praxi Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/TAP Technické aplikace polymerů Zimní Čeština 5  
NTI/TGH Teorie grafů a her Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/THE Teorie her Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/TOV Technologie optické výroby Zimní Čeština 3  
NTI/TRP Transportní procesy Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/TTN Technická termodynamika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/TZS*Z Tomografické zobrazovací systémy Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/VIB Výzkum inženýrských a přírodních bariér Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/VPB Vybrané partie z biochemie Letní Čeština 5  
NTI/ZPO Zpracování obrazu Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/ZPR Zpracování obrazu Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům