Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Doprava a spoje

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KVM/FP-D Fyzikální a chemické procesy spalování Zimní a letní Čeština 0  
KVM/VS-D Vybrané statě z pístových spalovacích mo Zimní a letní Čeština 0  
KVM/ZMS-D Zkoušení mechanických soustav, vibrodiag Zimní a letní Čeština 0