Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KNK/AS1 Aplikovaná statika 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/AS2 Aplikovaná statika 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/BK1 Betonové konstrukce 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/BK2 Betonové konstrukce 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KF1 Konstrukce a forma 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KF2 Konstrukce a forma 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KK1 Kovové a dřevěné konstrukce 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KK2 Kovové a dřevěné konstrukce 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA1 Profesionální angličtina 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA2 Profesionální angličtina 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/SG Stavební geologie Zimní Čeština 2  
KNK/STA1 Statika 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/STA2 Statika 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/SZ Státní zkouška z nosných konstrukcí Zimní a letní Čeština 0