Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Architektura

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAR/AA1 Architektonický ateliér 1 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AA2 Architektonický ateliér 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AA3 Architektonický ateliér 3 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AA4 Architektonický ateliér 4 Letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AA5 Architektonický ateliér 5 Zimní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AA6 Architektonický ateliér 6 Letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AA7 Architektonický ateliér 7 - KP Zimní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AM1 Architektonický atelier 1 Zimní Čeština 19 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AM2 Architektonický ateliér 2 Letní Čeština 19 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AM3 Architektonický ateliér 3 Zimní Čeština 23 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 30  
KAR/CAD1 CAD 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/CAD2 CAD 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/DP Diplomová práce Zimní a letní Čeština 30  
KAR/KZ1 Krajinná a zahradní architektura 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ1M Krajinná a zahradní architektura 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ2 Krajinná a zahradní architektura 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ2M Krajinná a zahradní architektura 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0  
KAR/PR1 Právo 1 Letní Čeština 2  
KAR/PR2 Právo 2 Zimní Čeština 2  
KAR/SM1 Stavba měst 1 Letní Čeština 2  
KAR/SM2 Stavba měst 2 Zimní Čeština 2  
KAR/SM3 Stavba měst 3 Zimní Čeština 2  
KAR/UA1 Úvod do architektury 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/UA2 Úvod do architektury 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/W Workshop - letní škola Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/WB Workshop - letní škola Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DA7 Moderní a současná architektura Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DA8 Moderní a současná architektura Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DD1 Dějiny a teorie designu 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DD2 Dějiny a teorie designu 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA1 Dějiny umění a architektury 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA2 Dějiny umění a architektury 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA3 Dějiny umění a architektury 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA4 Dějiny umění a architektury 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA5 Dějiny umění a architektury 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA6 Dějiny umění a architektury 6 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/EX Exkurze Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/IA Kapitoly z dějin mimoevr. architektury 1 Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/IA2 Kapitoly z dějin mimoevr. architektury 2 Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/POE Poetika výtvarného umění a architektury Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/PP Teorie a historie ochrany památek Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA1 Současná architektura 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA1M Současná architektura 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA2 Současná architektura 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA2M Současná architektura 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA3 Současná architektura 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU1 Současné umění 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU1M Současné umění 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU2 Současné umění 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU2M Současné umění 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU3 Současné umění 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SZ Státní zkouška z dějin umění a architekt Zimní a letní Čeština 0  
KDA/TA1 Teorie architektury 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA2 Teorie architektury 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA3 Teorie architektury 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA4 Teorie architektury 4 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/US Úvod do sociologie Letní Čeština 1  
KDA/ZMU1 Základy moderního umění 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/ZMU2 Základy moderního umění 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KED/KTPM1 Kritická teorie a praxe Zimní Čeština 4  
KED/KTP1 Kritická teorie a praxe Zimní Čeština 4  
KED/KTP2 Kritická teorie a praxe Letní Čeština 4  
KED/KTP2M Kritická teorie a praxe Letní Čeština 4  
KFL/CAR Česká architektura včera a dnes Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CARK Česká architektura včera a dnes Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/AS1 Aplikovaná statika 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/AS2 Aplikovaná statika 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/AZ1 Angličtina pro začátečníky 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/AZ2 Angličtina pro začátečníky 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/BK1 Betonové konstrukce 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/BK2 Betonové konstrukce 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KF1 Konstrukce a forma 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KF2 Konstrukce a forma 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KK1 Kovové a dřevěné konstrukce 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KK2 Kovové a dřevěné konstrukce 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA1 Profesionální angličtina 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA2 Profesionální angličtina 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PF1 Profesionální francouzština 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PF2 Profesionální francouzština 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PPA1 Prezentace projektů v anglickém jazyce 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PPA2 Prezentace projektů v anglickém jazyce 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/SG Stavební geologie Zimní Čeština 2  
KNK/STA1 Statika 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/STA2 Statika 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/SZ Státní zkouška z nosných konstrukcí Zimní a letní Čeština 0  
KPP/ENVIE Environmentální výchova Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/AEZ Alternativní energetické zdroje Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/ER Ekonomika staveb Zimní Čeština 3  
KPS/RS Realizace staveb Zimní Čeština 3  
KPS/SF2 Stavební fyzika 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/SF3 Stavební fyzika 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/ST1 Stavitelství 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/ST2 Stavitelství 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/ST3 Stavitelství 3 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/ST4 Stavitelství 4 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/ST5 Stavitelství 5 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/SZ Státní zkouška z pozemního stavitelství Zimní a letní Čeština 0  
KPS/TZB1 Technická zařízení budov 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/TZB2 Technická zařízení budov 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/TZB3 Technická zařízení budov 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/UM Úvod do materiálů Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/US1 Úvod do stavitelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/US2 Úvod do stavitelství 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA1 Sportovní a pohybové aktivity 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2 Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/DO1 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1 Zimní Čeština 2  
KVU/SVD Sociální a virtuální dimenze umění Letní Čeština 2  
KVU/TD Tvůrčí dílna Zimní Čeština 2  
KVU/VA1 Výtvarný ateliér - I. Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VA2 Výtvarný ateliér - II. Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VA3 Výtvarný ateliér - III. Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VA4 Výtvarný ateliér - IV. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VA5 Výtvarný ateliér - V. Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VA6 Výtvarný ateliér - VI. Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VA7 Výtvarný ateliér - VII. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VA8 Výtvarný ateliér - VIII. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VA9 Výtvarný ateliér - IX. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VP1 Výtvarné projekty - I. Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVU/VP2 Výtvarné projekty - II. Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům