Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAP/PGF Počítačová grafika se zam. na digit.foto Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům