Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Technická chemie a chemie silikátů

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PPN Příprava polovodičových nanostruktur Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům