Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Strojírenství a strojírenská výroba

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDA/DD*S Dějiny designu pro FS Letní Čeština 3  
KDA/DUA*S Dějiny umění a architektury pro FS Zimní Čeština 3  
KEZ/AMT Aplikovaná mechanika tekutin Letní Čeština, Angličtina 5  
KEZ/DPR1 Diplomová práce I. Zimní Čeština, Angličtina 2  
KEZ/DPR2 Diplomová práce II. Letní Čeština, Angličtina 8  
KEZ/DPR3 DIplomová práce III. Letní Čeština, Angličtina 15  
KEZ/ES Energetické stroje Letní Čeština 6  
KEZ/EUSZ Energeticky úsporné stavby a zařízení Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/EXM1 Experimentální metody Zimní Čeština, Angličtina 5  
KEZ/FPE-B Fyziologie práce a ergonomie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/MES Modelování energetických systémů Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/MT-K Mechanika tekutin Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/MT-P Mechanika tekutin Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/MVTTT Mezní vrstvy a turbulence Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/OZE Obnovitelné zdroje energie Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/PR1 Projekt I. Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/PR2 Projekt II. Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/PTH Přenos tepla a hmoty Zimní Čeština, Angličtina 5  
KEZ/TOŽP1 Technika ochrany životního prostředí Letní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/TST-K Termodynamika a sdílení tepla Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TST-P Termodynamika a sdílení tepla Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TZB Technická zařízení budov Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEZ/VSEZ Vybrané statě z energetických zařízení Zimní Čeština, Angličtina 4  
KFY/TOP Technická optika Zimní Čeština 4  
KMG/MRB Marketing Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/BIO Biomechanika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/DYN-K Mechanika III Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/EX-M Exkurze Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/MKM Mechanika kompozitních materiálů Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/OP-M Odborná praxe Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/STA-K Mechanika I Letní Čeština 5  
KMP/STA-P Mechanika I Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/TEM Teoretická mechanika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMP/ZMK Mechanika kontinua Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/BIP Biodegradovatelné polymery Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2  
KMT/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština, Angličtina 8  
KMT/DPR3 Diplomová práce III Letní Čeština, Angličtina 15  
KMT/EMMI Experimentální metody v materiálovém inž Letní Čeština, Angličtina 4  
KMT/EX Exkurze Letní Čeština, Angličtina 3  
KMT/IP Integrita povrchu Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/KEM Keramické materiály Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/KM Kompozitní materiály Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/MKA Materiály pro konstrukční aplikace Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMT/NMI-K Nauka o materiálu I-K Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/NMI-P Nauka o materiálu I-P Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/NM2-K Nauka o materiálu 2-K Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/NM2-P Nauka o materiálu 2-P Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/OP-BK Odborná praxe-BK Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/POMA Polymerní materiály Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/PR1 Přediplomní seminář Letní Čeština, Angličtina 4  
KMT/TTZ Teorie tepelného zpracování Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/TZPR Tepelné zpracování Letní Čeština, Angličtina 5  
KMT/VUK Vlastnosti a užití kovových materiálů Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOM/ANM Abrazivní a nekonvenční metody Letní Čeština, Angličtina 5  
KOM/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2  
KOM/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština, Angličtina 8  
KOM/DPR3 Diplomová práce III Letní Čeština, Angličtina 15  
KOM/EX-N Exkurze Zimní a letní Čeština 3  
KOM/MJ1 Management jakosti Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOM/M3D Metrologie a 3D měření Zimní Čeština, Angličtina 6  
KOM/OM Obrábění a montáž Letní Čeština, Angličtina 4  
KOM/OP-K Odborná praxe Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOM/OP-N Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KOM/OP-P Odborná praxe Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOM/PMP Přípravky a montážní prostředky Letní Čeština, Angličtina 4  
KOM/PR1 Předdiplomní seminář Letní Čeština, Angličtina 4  
KOM/PTP Projektování technologických procesů Zimní Čeština, Angličtina 4  
KOM/PZS Praktika ze strojírenství Zimní Čeština, Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOM/PZS-K Praktika ze strojírenství Zimní a letní Čeština, Angličtina 1  
KOM/PZS-P Praktika ze strojírenství Zimní a letní Čeština, Angličtina 1  
KOM/REN Řezné nástroje Zimní Čeština, Angličtina 4  
KOM/REV Řízení a ekonomika výroby Letní Čeština, Angličtina 4  
KOM/SMO Speciální metody obrábění Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOM/STM Strojírenská metrologie Zimní Čeština, Angličtina 5  
KOM/TOB-K Technologie III - Obrábění Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOM/TOB-P Technologie III - Obrábění Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOM/VPS Výrobní procesy a systémy Zimní Čeština 5  
KOM/ZSV Základy strojírenské výroby Zimní Čeština 3  
KPE/PEP Nauka o podniku II Letní Čeština 4  
KSA/BP1 Bakalářský seminář (BP1) Zimní Čeština, Angličtina 2  
KSA/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/BP3 Bakalářská práce 3 Letní Čeština, Angličtina 10  
KSA/CNC Programování a obsluha CNC strojů Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/DHS1 Dynamika hydraulických systémů Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština, Angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/DPR3 Diplomová práce III Letní Čeština, Angličtina 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/EPS Elektrické pohony a servomechanismy Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/HPM*M Hydraulické a pneumatické mechanismy Zimní Čeština 4  
KSA/ISRP Informační systémy řízení podniku Letní Čeština 5  
KSA/LOG Logistika Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/LOG-M Logistika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/OA Operační analýza Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/PPRV Počítačová podpora v řízení výroby Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/PR1 Projekt I Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/PR1VS Projekt I - VS Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/PR2 Projekt II Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/PR2VS Projekt II - VS Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/RP 3D digitalizace a Rapid Prototyping Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/RVS Řízení výrobních systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
KSA/SRU Systémy řízení a údržba Letní Čeština, Angličtina 2  
KSA/VLOG Výrobní logistika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VRI Vývojové a reverzní inženýrství Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VSY Výrobní systémy Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VS1 Výrobní stroje I Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VS2 výrobní stroje II Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VS3 Výrobní stroje III Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VTE Výrobní technika Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2  
KSP/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština, Angličtina 8  
KSP/DPR3 Diplomová práce III Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KSP/EX-N Exkurze Letní Čeština, Angličtina 3  
KSP/FM-U Fyzikální metalurgie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/FTSK Formy pro tváření a slévání kovů Letní Čeština, Angličtina 4  
KSP/FZP Formy pro zpracování plastů Letní Čeština, Angličtina 4  
KSP/F1-U Odborná praxe Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/KVPD Konstrukce a vady plastových dílů Zimní Čeština, Angličtina 5  
KSP/OP-N Odborná praxe Letní Čeština, Angličtina 5  
KSP/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/PR1 Předdiplomní seminář Letní Čeština 4  
KSP/SIM Simulace technologických procesů Letní Čeština, Angličtina 5  
KSP/SKPT Svařované konstrukce a progresivní tech. Zimní Čeština, Angličtina 5  
KSP/SLE Slévárenství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KSP/SP Svařování a pájení Letní Čeština, Angličtina 4  
KSP/SPT Speciální technologie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/SSNT Slévárenské slitiny a netradiční tech. Zimní Čeština, Angličtina 5  
KSP/SZKP Stroje pro zpracování kovů a plastů Zimní Čeština, Angličtina 4  
KSP/TEI-U Technologie I Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/TKP-U Technologie II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/TPU Technologie povrchových úprav Zimní Čeština, Angličtina 5  
KSP/TVLE Tváření a lepení Zimní Čeština, Angličtina 5  
KSP/VPK Vlastnosti plastů, kompozitů a biopol. Zimní Čeština, Angličtina 5  
KSP/ZPL Zpracování plastů Zimní Čeština, Angličtina 5  
KSP/ZTV Zkoušky tváření Zimní Čeština, Angličtina 5  
KSR/BP1 Bakalářská práce I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/BP2 Bakalářská práce II Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/BP3 Bakalářská práce III Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/DMS Dopravní a manipulační systémy Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština, Angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/DPR3 Diplomová práce III Letní Čeština, Angličtina 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/EFR Efektory průmyslových a servisních robot Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/KR Kontrukce prům. a servisních robotů Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/MSK Metody systematické kreativity Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/MTTP1 Metody tvůrčí technické práce-TRIZ Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/MZO Metody zpracování dat a obrazu Zimní Čeština 3  
KSR/PRM Průmyslové roboty, manipulátory a apliko Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/ROB Robotika Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/RO2 Robotika 2 Letní Čeština 5  
KSR/SBM*T Sklářské a bižuterní materiály Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/SKLS Sklářské stroje Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/SPD Snímání a zpracování průmyslových dat Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/SPO1 Syntéza pneumatických obvodů Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/TVS Technologie automatické výroby skla Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/VSB*T Výroba a zušlechťování skla a bižuterie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/VSSS Vybrané statě ze sklářských strojů Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/BP1 Bakalářský seminář Zimní Čeština, Angličtina 2  
KST/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština, Angličtina 6  
KST/BP3 Bakalářská práce Letní Čeština, Angličtina 10  
KST/CAD*H Návrhové prostředky CAD Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/CAD2D 2D CAD Zimní Čeština, Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/CAD2K CADII Letní Čeština, Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/CAD2P CADII Letní Čeština, Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/CATI CA technologie I Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/CAT1 CA technologie I Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/ČS1-K Části a mechanismy strojů I Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/ČS1-P Části a mechanismy strojů I Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/ČS2-K Části a mechanismy strojů II Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/ČS2-P Části a mechanismy strojů II Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/DPR3 Diplomová práce III Letní Čeština, Angličtina 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/DSK Dynamika strojních konstrukcí Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/EX-M Exkurze Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/EX-M1 Exkurze Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/EXPM Experimentální metody Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/INI Inovační inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/KC-K Konstrukční cvičení Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/KC-P Konstrukční cvičení Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/KOI-K Konstruování I Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/KOI-P Konstruování I Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/KO2-K Konstruování II Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/KO2-P Konstruování II Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/NPC Návrhové prostředky CAD Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/OP-B Odborná praxe Letní Čeština, Angličtina 1  
KST/OP-M Odborná praxe Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/OP-M1 Odborná praxe Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PCAD1 Programování v CAD Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PGC-K Počítačová grafika a CAD Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PGC-P Počítačová grafika a CAD Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PNV Princip návrhu výrobku Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PNV-1 Princip návrhu výrobku Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PNV1 Princip návrhu výrobku Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PR2 Projekt II Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PTCAD Pokročilé technologie CAD Zimní Čeština, Angličtina 2  
KST/RIP1 Řízení projektu Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/TEK Technická komunikace Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/TEK1 Technická komunikace Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/TPR Týmová práce Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/TPR1 Týmová práce Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/VKC Vybrané kapitoly z částí strojů Zimní Čeština, Angličtina 6  
KST/VSK Vybrané statě z konstrukce strojů Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/CAE-D CAE - nové metody konstruování Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KTS/DPR1 Diplomová práce I. Zimní Čeština, Angličtina 2  
KTS/DPR2 Diplomová práce II. Letní Čeština, Angličtina 8  
KTS/DPR3 Diplomová práce III. Letní Čeština, Angličtina 15  
KTS/EX-M Exkurze Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/EXM1 Experimentální metody Zimní Čeština, Angličtina 5  
KTS/KPR Konstrukce přístrojů Letní Čeština 5  
KTS/MKO Metodika konstruování Letní Čeština, Angličtina 4  
KTS/MKP1K Aplikace MKP v konstrukci strojů Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/MMS Modelování mechanických soustav Zimní Čeština, Angličtina 4  
KTS/MOD-K Modelování a simulace Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/MOD-P Modelování a simulace Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/OPB Odborná praxe Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/OP-M Odborná praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/PR1 Projekt I. Letní Čeština, Angličtina 4  
KTS/PR2 Projekt II. Zimní Čeština, Angličtina 4  
KTS/SM-N Stavba mechanismů Zimní Čeština, Angličtina 5  
KTS/SS Stavba strojů Letní Čeština, Angličtina 5  
KTS/TS1 Textilní stroje I. Zimní Čeština, Angličtina 4  
KTS/TS2 Textilní stroje II. Letní Čeština, Angličtina 6  
KTS/VST-D Vybrané statě z textilních strojů Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KTS/VSTS Vybrané statě z konstrukce textilních a Zimní Čeština, Angličtina 4  
KTV/LKU Letní kurs Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TV1 Tělesná výchova I Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKU Zimní kurz Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština, Angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/DPR3 Diplomová práce III Letní Čeština, Angličtina 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/FP-D Fyzikální a chemické procesy spalování Zimní a letní Čeština 0  
KVM/HPP Hydraulické a pneumatické pohony Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/IS-K Inženýrská statistika a spolehlivost Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/IS-P Inženýrská statistika a spolehlivost Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/KPI Projekt I. Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/KPII Projekt II. Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/MS2 Modelovani a simulace II Zimní Čeština, Angličtina 4  
KVM/POJ1 Pohonné jednotky I Zimní Čeština, Angličtina 4  
KVM/POJ2 Pohonné jednotky II Letní Čeština 5  
KVM/POJ3 Pohonné jednotky III Zimní Čeština 4  
KVM/RSV Řídicí systémy vozidel Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/TD Technická diagnostika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/TVO Teorie vozidel Zimní Čeština 4  
KVM/US-K Úvod do strojírenství Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/US-P Úvod do strojírenství Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/VOZ1 Vozidla I Letní Čeština 6  
KVM/VOZ2 Vozidla II Zimní Čeština 4  
KVM/VOZ3 Vozidla III Letní Čeština 4  
KVM/VS-D Vybrané statě z pístových spalovacích mo Zimní a letní Čeština 0  
KVM/ZMS-D Zkoušení mechanických soustav, vibrodiag Zimní a letní Čeština 0  
MTI/ELE-K Elektrotechnika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ELE-P Elektrotechnika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ELP*S Elektrické pohony Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/EPFV Elektrické převodníky fyz. veličin Letní Čeština 6  
MTI/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ROB Robotika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům