Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ANS Aplikace neuronových sítí Letní Čeština 5  
ITE/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/BS Bakalářský seminář Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/BSI Biologické a akustické signály Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/CDM Classification and Decission Methods Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/CIT Číslicová technika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/CIT-L Číslicová technika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/CTE Číslicová technika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DOK Technická dokumentace Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DSP Diagnostika a spolehlivost Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DSP1 Digital Signals Processing 1 Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/EDOK Elektronická dokumentace Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/HSC Hardware software codesign Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ICP Interakce člověka s počítačem Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/IMA Image Analysis Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/MATLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/MT Multimediální technologie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/OFF Nástroje pro práci s daty - office Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PLI Úvod do počítačové lingvistiky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PMR Pokročilé metody rozpoznávání řeči Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PO Programovatelné obvody Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PPJ Pokročilé programování na platformě Java Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PR1 Projekt Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PVI Počítačové vidění Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PZR Počítačové zpracování řeči Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PZS Počítačové zpracování signálů Letní Čeština 5  
ITE/SGI Signály a informace Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/SIP Digitální signálové procesory Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/SPHI Speech Processing in Human-Comp. Int. Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/USU Strojového učení Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ZKO Základy konstruování Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DPJE Dětské programovací jazyky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ELVE Elektronická výuka Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/IDSE Didaktika informatiky pro SŠ Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ID1E Didaktika informatiky 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ID2E Didaktika informatiky 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/IHV Informatika v hudební tvorbě a výchově Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/INS Aplikace ICT v primárním vzdělávání Zimní Čeština 1  
KAP/INSK Aplikace ICT v primárním vzdělávání Zimní Čeština 1  
KAP/MUP Multimédia ve školních projektech Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ORI Odborná rozprava z informatiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PDTE Praktikum didaktické techniky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PPVE Počítače při výuce Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ZED Zpracování elektronických dokumentů Zimní a letní Čeština 1  
KAP/ZEDM Zpracování elektronických dokumentů Zimní a letní Čeština 2  
KEK/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFÚ/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/POF Počítače ve výuce fyziky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHT/PPJ Poč. podpora říz. jakosti a anal. dat Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHI Chemická informatika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/AIN-D Ambientní inteligence Zimní a letní Čeština 10  
KIN/AMI-D Ambientní inteligence Zimní a letní Čeština 10  
KIN/APS-E Application Software Zimní a letní Angličtina 6  
KIN/APSN Aplikační software Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/BIL Business Intelligence Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/BIN Business Intelligence Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/BIN-A Business Intelligence Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/BOD Počítačová bezpečnost a ochrana dat Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/BP1 Bakalářská práce I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/BP1MI Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/BP2 Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/BP2MI Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DAM-D Datové modelování Zimní a letní Čeština 10  
KIN/DBN-D Teorie distribuovaných DBS Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DBS-D Teorie distribuovaných DBS Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DBS-P Databázové systémy Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DBSPK Databázové systémy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DDP-D Disertační práce Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DIS1 Diplomový seminář I Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DIS2 Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DMS-D Decentralizované a multiagentní systémy Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP1 Diplomová práce I Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP2 Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP2MI Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/EKO Elektronická komerce Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/FMA-D Fuzzy metody a jejich aplikace Zimní a letní Čeština 10  
KIN/GIS-D Geografické informační systémy Zimní a letní Čeština 10  
KIN/GSN-D Geografické informační systémy Zimní a letní Čeština 10  
KIN/GUR Grafická uživatelská rozhraní Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/INN1 Informatika I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/INS Informační systémy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/INS-A Information Systems Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/IN1 Informatika I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/IN1-A Informatics I Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/IN2 Informatika II Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/IN2-A Informatics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/ISN2 Informační systémy II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/ISN3 Informační systémy III Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/ISS Informační systémy a služby Zimní Čeština 4  
KIN/IS1 Informační systémy I Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/IS2 Informační systémy II Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/IS3 Informační systémy III Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/IS4 Informační systémy IV Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/IZM-D Informační a znalostní management Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/IZS-D Informační a znalostní systémy Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/KPN-D Návrh komunikačních protokolů Zimní a letní Čeština 10  
KIN/MEA-D Vybrané metody ekonomické analýzy Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MIRP1 Roční řízená praxe I Zimní Čeština 27 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MIRP2 Roční řízená praxe II Letní Čeština 25 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MIS Manažerské informační systémy Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MISZZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KIN/MMA Multimediální aplikace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MMM-D Moderní manažerské metody Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/MSS-D Multiagentové modely a sociální simulace Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/NKP-D Návrh komunikačních protokolů Zimní a letní Čeština 10  
KIN/OTS-D Obecná teorie systémů Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PCN1 Počítače I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PCN2 Počítače II Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC1 Počítače I Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC1D Pedagogické působení 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC2 Počítače II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC2D Pedagogické působení 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC3D Pedagogické působení 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC4D Pedagogické působení 4 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC5D Pedagogické působení 5 Zimní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PC6D Pedagogické působení 6 Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PDS Pokročilé databázové systémy Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PMD-D Pokročilé metody dataminingu Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PPN2 Praktická příprava II Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PP1 Základy multimédií Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PP2 Praktická příprava II Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PRM Projektové řízení Zimní Čeština 4  
KIN/PRN-D Projektové řízení zavádění a inovací IS Zimní a letní Čeština 10  
KIN/PRZ-D Projektové řízení zavádění a inovací IS Zimní a letní Čeština 10  
KIN/PSP-D Použitelnost SW produktů Zimní a letní Čeština 10  
KIN/PVN1 Praktická cvičení I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PV1 Praktická cvičení I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/RPR Řízení projektů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/RPR-E Project Management Zimní a letní Angličtina 6  
KIN/RPRN Řízení projektů Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/RPX1 Roční řízená praxe I Zimní Čeština 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/RPX2 Roční řízená praxe II Letní Čeština 20 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/RVS-D Vybrané problémy řízení soudobé VS Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/SAN-D Systémová analýza a návrh systémů Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/SAS-D Systémová analýza a projektování systémů Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/SDZEI Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/SISDZ Vybrané statě z informačních systémů Zimní a letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/SVI-D Stáž na vzdělávací nebo v-v instituci Zimní a letní Čeština 25  
KIN/SZZMI Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/TIS Technické prostředky inform. systémů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/TSN-D Obecná teorie systémů Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/TZD-D Teorie zabezpečení informací a dat Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/TZI-D Teorie zabezpečení informací a dat Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/TZN-D Transfer znalostí a technologií Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UEP Úvod do elektronického podnikání Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UIN Umělá inteligence Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UMK Úvod do elektronické komerce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UMK-A Introduction to E-commerce Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UMK-E Introduction to E-commerce Zimní a letní Angličtina 6  
KIN/UMM Úvod do multimediálních technologií Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UMM-A Introduction to Multimedia Technologies Letní Čeština 4  
KIN/UMMN Úvod do multimediálních technologií Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UMMT Úvod do multimediálních technologií Letní Čeština 4  
KIN/UMT Multimediální technologie Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/VES-D Veřejná ekonomie a správa Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/WINPE Aplikace systému Windows Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/IKM Informace podniku a krizový management Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DVE Didaktické využití výp. tech. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DVSE Didaktické využití výp. tech. na SŠ Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/ADS Algoritmy a datové struktury Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KSA/ISRP Informační systémy řízení podniku Letní Čeština 5  
KSA/ISZ-1 Informační systémy a zpracování dat Zimní Čeština, Angličtina 6  
KSA/PJ Programovací jazyky Zimní Čeština, Angličtina 4  
KSA/PPI-K Počítače a programování Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/PPI-P Počítače a programování Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/SISY Simulace a identifikace systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KSA/VFAR Vyšší formy automatického řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
KSY/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/LKU Letní kurs Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA1 Sportovní a pohybové aktivity 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2 Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKU Zimní kurz Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ALP1 Algoritmizace a programování 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ALP1S Seminář z programování 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ALP2 Algoritmizace a programování 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ALP2S Seminář z programování 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ARP Architektura počítačů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BS Bakalářský seminář Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BTS Bezdrátové technologie a sítě Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/CIP Číslicové počítače Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DAT Databáze a tvorba datových skladů Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DBS Databázové systémy Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DM Data mining Letní Čeština 5  
MTI/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DSP2 Digital Signal Processing 2 Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ELK Elektronika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/GDA Grafické a databázové aplikace Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/GRA Gramatiky a automaty Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/IMP Image Processing Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/IRO Inteligentní roboty Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/KAS Kódování a šifrování Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/KET Kapitoly z etiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/KOT Komunikační technika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/MMP Moderní metody programování Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/MPT Moderní programovací techniky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/MVPB Metodika vědecké práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/NHK Návrh hardwarových komponent Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PAU Programovatelné automaty Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PCON Programovatelné automaty Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PDI Programovací techniky a datamining.post. Zimní Čeština 3  
MTI/PHS Počítačový hardware a rozhraní Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PJC Programování v jazyce C/C++ Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PMZ Programování mobilních zařízení Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PPR Prostředky pro programování Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PPR*A Prostředky pro programování Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PPR-K Prostředky pro programování Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRG Programování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRG-L Programování Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRG*P Základy programování Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRGS Programování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PR1 Projekt Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RDB Řízení databází Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RJS Řízení jakosti a spolehlivosti Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RPS Řídicí počítačové systémy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/RTS Real Time Systems Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SDI Simulace diskrétních systémů Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SP Seminář z programování Letní Čeština 2  
MTI/SRC Systémy reálného času Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/STI Softwarové inženýrství Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/TAS Teorie algoritmů a složitosti Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/TSW Technologie sémantického webu Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/UDI Úvod do inženýrství Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/UIN-D Umělá inteligence a neuronové sítě Zimní a letní Čeština 0  
MTI/VAW Vývoj aplikací pro Windows Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/VES Vestavné systémy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/VPV-P Vývoj programového vybavení Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZAK Základy kybernetiky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZALR Základy logického řízení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZAP Základy algoritmizace a programování Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZKM Základy měření Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZKY Základy kybernetiky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZLR-L Základy logického řízení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZME Základy měření Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZOD Zobrazování obrazových dat Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/ADA Algoritmy a datové struktury Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/ADS-P Algoritmy a datové struktury Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AFJ Automaty a formální jazyky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AFJ-P Automaty a formální jazyky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AFJPK Automaty a formální jazyky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/ALDS Algoritmy a datové struktury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AMP Alternativní metody programování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/APG Aplikace v GIS Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 3  
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 10  
NTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
NTI/DPG Distribuované programování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/EKS Ekonomika spolehlivosti a rizika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/HRI Hodnocení rizik Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/IAM Implementační aspekty MKP Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/IM2 Operační systémy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/JPD Jazyky pro popis dat Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/LNXPE Operační systém Linux Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/LOG Logistika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MAP Matematické programování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MAR Metody analýzy rizik Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MEL Metody užívané v logistice Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MIP Minipočítače a jejich praktické aplikace Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MMP Alternativní metody programování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MUL Metody užívané v logistice Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/NMP Numerické modelování a počítače Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/OPS Operační systémy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/OPS-P Operační systémy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/OSU Operační systém UNIX Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/OSU-P Operační systém Unix Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/OV Operační výzkum Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PAA Programování mobilních aplikací Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PAV Python pro aplikované vědy Letní Čeština 5  
NTI/PBE Počítačová bezpečnost Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PCS-P Osobní počítače Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PCT*H Počítačové sítě Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PG Počítačová grafika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PG*A Počítačová grafika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PGA Počítačová grafika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PGWE Programování pro web Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PG1-P Programování 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PG2-P Programování 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PIZ Práce s informačními zdroji Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PJCPE Programovací jazyk C Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PJP Programovací jazyk Python Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/POB Počítačová bezpečnost Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PRK Překladače Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PR1 Projekt Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PS*A Počítačové sítě - HTML Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PST Počítačové sítě Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PST-P Počítačové sítě Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PTO Počítačová typografie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PTO-P Počítačová typografie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PWA Pokročilé webové aplikace Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SEM Seminář z matematiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SMA Seminář z matematiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SRM Stavba a řešení počítačových modelů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/STP Simulační softwary v technické praxi Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/TGH Teorie grafů a her Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/THE Teorie her Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/TWS Tvorba WWW stránek Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/UI Unix a Internet Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/UPS*Z Úvod do počítačových sítí Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/US*Z Úvod do počítačových sítí Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/UXI Unix a Internet Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/VIS Vytváření internetových služeb Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/VISPE Vytváření infromačních služeb Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/VPI Vybrané partie z informatiky Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/WEA Webové aplikace Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/WEAP Webové aplikace Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/ZAD Zpracování a analýza dat Letní Čeština 5  
NTI/ZAP*Z Základy algoritmizace a programování Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/ZPO Zpracování obrazu Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům