Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFT/D42 Fyzikálněchemické modelování Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
DFT/D43 Mechanika vlákenných útvarů Zimní Čeština, Angličtina 0  
ITE/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DOK Technická dokumentace Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ZELB Základy elektroniky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/EMTB Experimentální metody v mechanice tekuti Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/AKU Akustika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ASFE Astrofyzika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/AST Astronomie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DIFE Didaktika fyziky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DSE Didaktický seminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FDT Fyzik. pole v lék. diagnostice a terapii Zimní Čeština 3  
KFY/FLM Fyzikální laboratoře Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FLM-K Fyzikální laboratoře Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FLS Laboratoř fyziky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FPMB Fyzika pokročilých materiálů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FPVB Fyzika pro přírodní vědy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP1B Fyzikální praktikum 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP2B Fyzikální praktikum 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP3B Fyzikální praktikum 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP4B Fyzikální praktikum 4 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP5B Fyzikální praktikum 5 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY*A Fyzika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYD-A Fyzika dielektrik Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYIIP Fyzika II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYI-P Fyzika I Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZ Fyzika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZII Fyzika II Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZK Fyzika v přírodovědě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZP Fyzika v přírodovědě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY1*M Fyzika 1 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY2*M Fyzika 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY3*M Fyzika 3 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FZK1 Fyzika 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FZK2N Fyzika 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/KMFB Vybrané kapitoly moderní fyziky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/KMV Kmitání a vlnění Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MECE Mechanika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/OBFB Objevy fyziky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/OPM Optomechatronika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ORY Odborná rozprava z fyziky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ORYS Odborná rozprava z fyziky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/OVK Optické vlastnosti krystalů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PIPE Piezoelektrické praktikum Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/POF Počítače ve výuce fyziky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PSF Praktikum středoškolské fyziky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/QMEE Kvantová mechanika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SP1E Praktikum školních pokusů 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SP2E Praktikum školních pokusů 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/STFB Statistická fyzika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TEM Teoretická mechanika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TEPE Teorie elektromagnetického pole Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TER Termodynamika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TOP Technická optika Zimní Čeština 4  
KFY/TRLE Teorie relativity Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/UFY Úvod do studia fyziky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ZFY*M Základy fyziky Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ZFY-M Základy fyziky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCH Fyzikální chemie Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MBI Molekulární biofyzika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OVP Optické vlastnosti polovodičů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/D05 Optika pevných látek Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/FP Fyzika polymerů Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/FPF Fyzika pevné fáze Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/FPFP Fyzika pevné fáze a polymerů Zimní Čeština, Angličtina 6  
KMT/IMA Intermetalika Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/MN1 Metody charakterizace nanomateriálů 1 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/MN2 Metody charakterizace nanomateriálů 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/MSS Metody studia struktury materiálů Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/MTVM Metody studia termofyz.vlastn.materiálů Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/NKM Nanokompozity jako technické materiály Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PMP Plazmové modifikace povrchů Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/TVM Termofyzikální vlastnosti materiálů Zimní Čeština, Angličtina 4  
KNT/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/D42 Nanovlákna a nanotechnologie Zimní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/FPTN Fyzikální principy tvorby nanovláken Zimní Čeština 4  
KNT/FTP Fyzikální principy tvorby nanovláken Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/FYP Fyzika polymerů Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/VMT Vlákenné materiály pro tkáňové inženýrst Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/SISY Simulace a identifikace systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KSA/VFAR Vyšší formy automatického řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
KTV/LKU Letní kurs Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKU Zimní kurz Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/EPV Elektrické převodníky fyz. veličin Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/FM Feromagnetické materiály Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/KFP Kvantová fyzika pevných látek Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/KM1 Kvantová mechanika 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRG Programování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRG-L Programování Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRGS Programování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SIS Senzory a inteligentni systémy Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AFC Aplikovaná fyzikální chemie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BMM Bezdotykové metody měření Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 3  
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 10  
NTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
NTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/ELMG Elektromagnetismus Zimní Čeština 5  
NTI/EMMA Experimentální metody v mechanice Zimní Čeština 2  
NTI/EMT Experimentální mechanika tekutin Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/EXP Experimentální postupy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/FJG Fyzikální jevy v geovědách Zimní Čeština 5  
NTI/FOT Fotonika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/GIM Global Imaging Methods Zimní Čeština 5  
NTI/IAC Instrumentace v analytické chemii Zimní Čeština 5  
NTI/KOP Konstrukce optických přístrojů Letní Čeština 5  
NTI/LAST Laserové technologie Letní Čeština 5  
NTI/MCN Metody charakterizace nanomateriálů Zimní Čeština 5  
NTI/MCNA Metody charakterizace nanomateriálů Zimní Čeština 4  
NTI/MFT Matematika a fyzika pro techniky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MKT Mechanika kontinua a termodynamika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MPT Mechanika poddajných těles Zimní Čeština 5  
NTI/NMPT Numerické metody v proudění a transportu Zimní Čeština 5  
NTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/RNT Rizika nanotechnologií Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SZO Snímání a zpracování obrazu Zimní Čeština 4  
NTI/USM Úvod do studia materiálů Zimní Čeština 5  
NTI/ZNOS Základy navrhování optických soustav Letní Čeština 5  
NTI/ZPR Zpracování obrazu Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům