Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KEZ/TOŽP Technika ochrany životního prostředí Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ENV Základy environmentalistiky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHZP Chemie životního prostředí Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EMA Environmentální ekonomie a management Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ENVK Environmentální výchova Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ENVM Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ENVMK Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/GLO Globální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/GLOK Globální výchova Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VEV Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 3  
MTI/WWP Wind and Water Power Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PEK Podniková ekologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/UEM Úvod do ekonomiky a managementu Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům