Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCH/BIC Biochemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BIL Praktikum z biochemie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MBI Molekulární biofyzika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OBI Obecná biologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/D40 Tkáňové inženýrství Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KPV/BIOK Biologie dítěte Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BAN Biomedicínské aplikace nanomateriálů Letní Čeština 5  
NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů Letní Čeština 3  
NTI/PBS Principy studia biologických systémů Zimní Čeština 2