Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFT/D42 Fyzikálněchemické modelování Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
ITE/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ACL Praktikum z anorganické chemie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ACS Analytická chemie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ACH Anorganická chemie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ANA Analytická chemie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ANL Praktikum z analytické chemie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BIC Biochemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BIL Praktikum z biochemie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CCH Člověk a chemie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CPV Chemie přípravy vrstev Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CTE Chemická technologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCL Praktikum z fyzikální chemie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCH Fyzikální chemie Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/HIC Historie chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHE Chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHE-M Chemie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHET Chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHI Chemická informatika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHL Laboratoř chemie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHP Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHV Chemie výživy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHZP Chemie životního prostředí Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CH1*T Chemie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CH1T Chemie 1 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/INA Instrumentální analýza Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/LTE Laboratorní technika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MDN Úvod do molekulárního designu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MFC Modelování ve fyzikální chemii Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MIN Úvod do mineralogie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MMS Molekulární modelování a simulace Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MOP Motivační pokusy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OBC Obecná chemie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OBCS Obecná chemie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OCL Praktikum z organické chemie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OCH Organická chemie Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ORH Odborná rozprava z chemie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OVP Optické vlastnosti polovodičů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PPN Příprava polovodičových nanostruktur Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/TVO Chemie a technologie vody Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/TX1 Toxikologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/D24 Textilní chemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/TCT Termické a chemické technolog. výroby NT Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/TCTI Termické a chemické technologie Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AFC Aplikovaná fyzikální chemie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů Letní Čeština 3  
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 3  
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 10  
NTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
NTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/EXP Experimentální postupy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/EXP1 Experimentální metody 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/EXP2 Experimentální metody 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/FCN Funkcionalizace nanomateriálů Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/FNM Funkcionalizace nanomateriálů Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/IAC Instrumentace v analytické chemii Zimní Čeština 5  
NTI/IPNT Inovace+podnikání v nových technologiích Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/LPN Laboratorní příprava nanomateriálů Letní Čeština 5  
NTI/MSP Membránové a separační procesy Zimní Čeština 5  
NTI/OCH1 Obecná chemie 1 Zimní Čeština 5  
NTI/OCH2 Obecná chemie 2 Letní Čeština 5  
NTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/PM Polymerní materiály Zimní Čeština 5  
NTI/PRN Projekt z nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/RPO Recyklace polymerních materiálů Zimní a letní Čeština 5  
NTI/UFN Úvod do funkcionalizace nanomateriálů Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/USM Úvod do studia materiálů Zimní Čeština 5  
NTI/VPCH Vybrané partie z chemie Zimní Čeština 5