Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geografické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/GFG GIS ve fyzické geografii Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/GHG GIS v humánní geografii Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/GIS Geografické informační systémy Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/GISE GIS pro regionální rozvoj Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/GMK GIS v managementu krajiny Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KGV Kartografické a geoinformační vzdělávání Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/TGE Terénní geografická expedice Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/WKA Webová kartografie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ZGIS Základy geoinformatiky a GIS Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/RGR Teorie regionálního rozvoje Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/AVM Aplikovaná kraj.ek. ve vod. managementu Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/AVS Aplikovaná kraj.ek. ve veřejné správě Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/CBC-E Přeshraniční spolupráce v EU Zimní Čeština 5  
KGE/CGA-E Czech Republic Geographical Aspects Zimní a letní Čeština 5  
KGE/FGE Fyzická geografie ve vzdělávání Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/FGR Fyzickogeografická regionalizace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/FG1 Fyzická geografie 1 Zimní Čeština 3  
KGE/GCP Geografická cvičení a projekty Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GCR Geografie cestovního ruchu a rekreace Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GKU Geografické kurikulum Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GKZ Geografie kolapsu Západu Letní Čeština 3  
KGE/GMP Geografické myšlení a projekty Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GMS Geografické myšlení a projekty Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GPR Geografická cvičení a projekty Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GRL Globální, regionální a lokální témata Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/HGE Humánní geografie ve vzdělávání Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/HG2 Humánní geografie 2 Letní Čeština 3  
KGE/HKG Humanistická a kulturní geografie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ICR-E Introduction to Czech Republic geography Zimní a letní Čeština 5  
KGE/ITG-E Geografie - úvodní pojmy Zimní Čeština 5  
KGE/IVG Inovace v geografickém vzdělávání Zimní Čeština 2  
KGE/KAT Kartografie a topografie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/KATA Kartografie a topografie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/KEZP Krajinná ekologie a životní prostředí Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/KRTE Kartografie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/KVZ Kvalita života Zimní a letní Čeština 3  
KGE/LENE Liberecko a Euroregion Nisa Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/MST Místo Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ORG Odborná rozprava z geografie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PAT Práce s anglickým geografickým textem Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PG Politická geografie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PGC-E Fyzická geografie České Republiky Zimní Čeština 5  
KGE/PGM-E Politická geografie Středního Východu Zimní a letní Čeština 5  
KGE/PHG Praktická humánní geografie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PRLK Programy rozvoje Libereckého kraje Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PRP Přeshraniční spolupráce a reg.polit. EU Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/REG Regionalistika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/RGC Regionální geografie České republiky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/RGCR Regionální geografie ČR ve vzdělávání Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/RGL Region v globálních a lok. souvislostech Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/RGR Regionální rozvoj Letní Čeština 6  
KGE/RGV Regionální geografie velkých svět. obl. Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/SG Socioekonomická geografie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TGP Terénní geografický projekt Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TKA Tematická kartografie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TPK Terénní praktikum Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TPRE Terénní praktikum Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TVU Terénní výuka pro učitele Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/UDG Úvod do oborové didaktiky geografie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/UEK Urbánní ekologie Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/URS Urbánní a rurální studia Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/USG Úvod do studia geografie a planety Země Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/UZP Územní plánování Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/VGV Vedení geografické výuky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/VKG Vybrané kap. z geologie a geomorfologie Zimní Čeština 4  
KGE/ZEMK Zeměpis ve vlastivědě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZEMM Zeměpis ve vlastivědě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZEMP Zeměpis ve vlastivědě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZFG Základy fyzické geografie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZGI Základy geoinformatiky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZHG Základy humánní geografie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZRG Základy regionální geografie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZRGA Základy regionální geografie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/HGR Hospodářská geografie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/HOG Hospodářská geografie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/APG Aplikace v GIS Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům