Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KGE/OPR Odborná praxe Zimní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MIN Úvod do mineralogie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/FJG Fyzikální jevy v geovědách Zimní Čeština 5