Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ADM Aplikace diskrétní matematiky Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AMA Aplikovaná Matematika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN1E Matematická analýza 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN1K Matematická analýza 1 Zimní Čeština 5  
KAP/AN2E Matematická analýza 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN2K Matematická analýza 2 Letní Čeština 5  
KAP/AN3E Matematická analýza 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN3K Matematická analýza 3 Zimní Čeština 7  
KAP/AVP Ankety a výběry z konečných populací Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DEM Demografie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DIM Diskrétní matematika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/FA Funkcionální analýza Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/FIME Finanční matematika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/FVP Analýza funkcí více proměnných Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ICTP Základy ICT Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/IPIT Integrální počet a integr. transformace Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KA1 Kalkulus 1 Zimní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KA2 Kalkulus 2 Letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KME Kombinatorické metody Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MAN Moderní analýza Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MIE Matematika pro informatiky Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MNO Teorie množin Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MPV Matematika pro přírodní vědy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MS Matematická statistika Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/M2A-K Matematika 2A (lineární algebra) Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/M2A-P Matematika 2A (lineární algebra) Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/M2B-K Matematika IIB (matematická analýza) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/M2B-P Matematika IIB (matematická analýza) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/NDR Nelineární diferenciální rovnice Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/NUM Numerická matematika Letní Čeština 6  
KAP/ODR Obyčejné diferenciální rovnice Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ORM Odborná rozprava z matematiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PDR Parciální diferenciální rovnice Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PFM Pojistná a finanční matematika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PJM Pojistná matematika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PJME Pojistná matematika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PJMK Pojistná matematika Zimní Čeština 3  
KAP/PRS*M Pravděpodobnost a statistika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PSE Pravděpodobnost a statistika Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PSEK Pravděpodobnost a statistika Letní Čeština 5  
KAP/SEM-K Seminář z matematiky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SEM-P Seminář z matematiky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SHR Spolehlivost a hodnocení rizik Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SKA Šifrování, kódování a jejich aplikace Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/TMI Teorie míry a integrálu Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/TP Teorie pravděpodobnosti Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UDME Úvod do diskrétní matematiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UDMK Úvod do diskrétní matematiky Letní Čeština 4  
KAP/UFA Úvod do funkcionální analýzy Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UKA Úvod do analýzy v komplexním oboru Zimní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UKPE Úvod do komplexní proměnné Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ULA Úvod do lin. algebry a diskrétní mat. Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ULAK Úvod do lin. algebry a diskrétní mat. Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/VSM Vybrané statě z matematiky Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/VYB Vybrané statě z matematiky Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ZPS Základy pravděpodobnosti a matem. stat. Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ZZDK Základy zpracování dat Zimní Čeština 2  
KDE/VMA Matematika - vybrané statě Zimní Čeština 5  
KCH/MMS Molekulární modelování a simulace Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/AFGU Afinní geometrie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/AG1 Algebra a geometrie 1 Zimní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/AG2E Algebra a geometrie 2 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DA2K Didaktika aritmetiky 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DA2P Didaktika aritmetiky 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DGKU Diferenciální geometrie křivek a ploch Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DG1*A Deskriptivní geometrie 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DG2*A Deskriptivní geometrie 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DG2K Didaktika geometrie 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DG2P Didaktika geometrie 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DM1E Didaktika matematiky 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DM2E Didaktika matematiky 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DS Diplomový seminář Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DSSU Didaktika matematiky pro SŠ Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA1K Elementární aritmetika 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA1P Elementární aritmetika 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA2K Elementární aritmetika s did. 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA2P Elementární aritmetika s did. 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA3K Elementární aritmetika 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA3P Elementární aritmetika 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EG1K Elementární geometrie s did. 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EG1P Elementární geometrie s did. 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EG2K Elementární geometrie 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EG2P Elementární geometrie 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EM1U Elementární matematika 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EM2U Elementární matematika 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/GES Geometrický software Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/GE1E Geometrie 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/GE2B Geometrie 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KBI Kryptografie a bezpečnost informací Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KBIU Kryptografie a bezpečnost informací Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KDI Kapitoly z didaktiky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KGE-K Konstruktivní geometrie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KGE-P Konstruktivní geometrie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/LPE Lineární perspektiva Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MAG Matematika anglicky Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MAGE Matematika anglicky Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA*H Matematika Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MAS Matematické struktury Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MASU Matematické struktury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MAT Matematika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA1-H Matematika 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA1*M Matematika 1 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA1-M Matematika 1 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA2-H Matematika 2 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA2*M Matematika 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA2-M Matematika 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA3-K Matematika III ( numerická matematika) Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA3*M Matematika 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA3-P Matematika III ( numerická matematika) Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MBT1 Matematika 1 Zimní Čeština 4  
KMD/MBT2 Matematika 2 Letní Čeština 4  
KMD/MKP Metoda konečných prvků Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MKPE Metoda konečných prvků Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MLA Moderní metody lineární algebry Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MLAU Moderní metody lineární algebry Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MMM Matematické metody v mechanice tekutin Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MPRK Matematický proseminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MPRP Matematický proseminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MPR1 Matematické praktikum Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MRMU Metody řešení matematických úloh Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MX1K Matematika pro praxi 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MX1P Matematika pro praxi 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MX2K Matematika pro praxi 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MX2P Matematika pro praxi 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/M1A-K Matematika 1A (matematická analýza) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/M1A-P Matematika 1A (matematická analýza) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/M1B-K Matematika 1B (matematická analýza) Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/M1B-P Matematika 1B (matematická analýza) Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NMA Numerické metody algebry Zimní a letní Čeština 5  
KMD/NME Numerické model. probl. elektrotechniky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NUME Numerické metody Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NUSE Numerický software Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ORM Odborná rozprava z matematiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ORMS Odborná rozprava z matematiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ORMZ Odborná rozprava z matematiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/PCP Počítačové praktikum Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/PMA Přibližné metody matematické analýzy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/P1 Projekt I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/P2 Projekt II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/SN1 Seminář z numerické matematiky 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/SN2 Seminář z numerické matematiky 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/SZMK Seminář z matematiky k SZZ Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/SZMP Seminář z matematiky k SZZ Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VBS Výběrový seminář (práce k Bc) Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VMR Víceúrovňové metody a rozklad oblasti Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VS Výběrový seminář Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VSW Výpočtový software Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/WAV Wavelety Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ZNME Základy numerické matematiky Zimní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ZOIN Zabezpečení obchodních informací Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/SISY Simulace a identifikace systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KSA/VFAR Vyšší formy automatického řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
KSY/FPEM Finanční a pojistná matematika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/FPM-E Financial Mathematics Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/MAE Matematické aplikace v ekonomii Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTT/SMB Simulační metody v biomedicíně Letní Čeština 3  
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/VKM Vybrané kapitoly z matematiky Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AMA Aplikovaná matematika Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AMI Aplik. matematika a fyzikální výpočty Zimní Čeština 3  
NTI/DR Diferenciální rovnice Zimní Čeština 4  
NTI/EXP Experimentální postupy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/IAM Implementační aspekty MKP Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/LADM Lineární algebra a diskrétní matematika Zimní Čeština 7  
NTI/MAP Matematické programování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MA4 Matematika 4 Letní Čeština 5  
NTI/MFT Matematika a fyzika pro techniky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/MKP Metoda konečných prvků Zimní Čeština 5  
NTI/MTP Matematická teorie pružnosti Zimní Čeština 3  
NTI/PAS Pravděpodobnost a statistika Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SZO Snímání a zpracování obrazu Zimní Čeština 4