Kategorie studijních oborů

Kód oboru vzdělávání Název oboru vzdělávání
67 Sociální vědy
73 Filologické vědy
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
15 Biologické obory
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
79 Obecná příprava
11 Matematické obory
18 Informatické obory
35 Architektura
31 Textilní výroba a oděvnictví
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
13 Geografické obory
81 Teorie a dějiny umění
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
64 Podnikání v oborech, odvětví
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
63 Ekonomika a administrativa
71 Obory z oblasti historie
77 Obory z oblasti psychologie
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
61 Filozofie, teologie
78 Obecně odborná příprava
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
28 Technická chemie a chemie silikátů
17 Fyzikální obory
51 Lékařské vědy
14 Chemické obory
39 Speciální a interdisciplinární obory
23 Strojírenství a strojírenská výroba
82 Umění a užité umění
12 Geologické obory
66 Obchod
62 Ekonomie
53 Zdravotnictví
37 Doprava a spoje