Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Umění a užité umění

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Design - Design prostředí   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Design - Design prostředí   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Vizuální komunikace   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Vizuální komunikace - digitální média   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Výtvarná umění   (1 - 2015) Doktorský Kombinovaná Čeština
Výtvarná umění - Výtvarná umění   (1 - 2015) Doktorský Prezenční Čeština