Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Pedagogika, učitelství a sociální péče

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Chemie - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Chemie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Chemie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Chemie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Chemie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Chemie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Chemie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Chemie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Informatika - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Geografie - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Informatika - Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Geografie - Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Informatika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Vychovatelství - Pedagogika volného času   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Vychovatelství - Pedagogika volného času   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Profesní studium pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Profesní studium pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Profesní studium pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Profesní studium pro střední školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Profesní studium pro střední školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Profesní studium pro střední školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Profesní studium pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Profesní studium pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Profesní studium pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Profesní studium pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Profesní studium pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Sociální práce - Sociální práce a penitenciární péče   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika pro vychovatele   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika pro vychovatele   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 15) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Informatika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Informatika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Geografie - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Společný základ se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství fyziky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Kombinovaná Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství informatiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Kombinovaná Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství informatiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro 2.stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství odborných předmětů   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základní školy   (1 - 17) Magisterský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základní školy   (1 - 17) Magisterský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - 15) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Kombinovaná Čeština
Matematika - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství českého jazyka a literatury   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství českého jazyka a literatury   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Vychovatelství - Vychovatelství   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština