Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Tělesná kultura, tělovýchova a sport

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Tělesná výchova a sport - Rekreologie   (1 - 15) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Rekreologie   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Kombinovaná Čeština
Matematika - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština