Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Filologické vědy

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Matematika - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství českého jazyka a literatury   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství českého jazyka a literatury   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Český jazyk a literatura   (1 - 15) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Český jazyk a literatura   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština