Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti historie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Historické vědy - Historie   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Informatika - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Geografie - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Historická studia - Kulturněhistorická a muzeologická studia   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština