Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Sociální vědy

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Sociální práce - Sociální práce a penitenciární péče   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština