Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomika a administrativa

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Ekonomika a management - Ekonomika a management služeb   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Organizace a řízení podniků   (1 - 3) Doktorský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika   (1 - 2012M) Navazující Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika   (1 - 2014K) Navazující Kombinovaná Čeština
Textil - Textile marketing   (1 - ANG) Bakalářský Prezenční Angličtina
Textil - Textilní marketing   (1 - 2012) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština