Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Ekonomika a management - Ekonomika a management mezinárodního obchodu   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a management služeb   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Organizace a řízení podniků   (1 - 3) Doktorský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika   (1 - 2012M) Navazující Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika   (1 - 2014K) Navazující Kombinovaná Čeština
Hospodářská politika a správa - Regionální studia   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština