Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Zdravotnictví

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Biomedicínská technika - Biomedicínská technika   (1 - 12) Bakalářský Prezenční Čeština
Biomedicínské inženýrství - Biomedicínské inženýrství   (1 - 14) Navazující Prezenční Čeština
Ošetřovatelství - Všeobecná sestra   (1 - 14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ošetřovatelství - Všeobecná sestra   (1 - 14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace ve zdravotnictví - Zdravotnický záchranář   (1 - 15) Bakalářský Prezenční Čeština