Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Strojní inženýrství - Aplikovaná mechanika   (1 - 10) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Aplikovaná mechanika   (1 - 10) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Aplikovaná mechanika   (1 - 10) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Aplikovaná mechanika   (1 - 10) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Aplikovaná mechanika   (1 - 10) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Aplikovaná mechanika   (1 - 10) Doktorský Prezenční Čeština
Aplikované vědy v inženýrství - Aplikované vědy v inženýrství   (1 - 2012) Doktorský Kombinovaná Čeština
Aplikované vědy v inženýrství - Aplikované vědy v inženýrství   (1 - 2012) Doktorský Prezenční Čeština
Aplikované vědy v inženýrství - Aplikované vědy v inženýrství   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Aplikované vědy v inženýrství - Aplikované vědy v inženýrství   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Automatické řízení a inženýrská informatika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Automatické řízení a inženýrská informatika   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Biomedicínská technika - Biomedicínská technika   (1 - 12) Bakalářský Prezenční Čeština
Biomedicínské inženýrství - Biomedicínské inženýrství   (1 - 14) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Inovační inženýrství   (1 - 13) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Inovační inženýrství   (1 - 13) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Materiálové inženýrství   (1 - 10) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Materiálové inženýrství   (1 - 10) Doktorský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Mechatronika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Mechatronika   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Mechatronika   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Nanotechnologie - Nanomateriály   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Textil - Textilní technologie, materiály a nanomateriály   (1 - 2012) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Textil - Textilní technologie, materiály a nanomateriály   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Textil - Textilní technologie, materiály a nanomateriály   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština