Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Elektrotechnika a informatika - Elektronické informační a řídicí systémy   (1 - 2012) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektronické informační a řídicí systémy   (1 - 2012) Bakalářský Prezenční Čeština