Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Strojírenství a strojírenská výroba

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Mechanical Engineering - Engineering Technology and Materials   (1 - MIA) Navazující Prezenční Angličtina
Mechanical Engineering - Engineering Technology and Materials   (1 - SMA) Navazující Prezenční Angličtina
Mechanical Engineering - Engineering Technology and Materials   (1 - ZPA) Navazující Prezenční Angličtina
Stroje a zařízení - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 10) Doktorský Kombinovaná Čeština
Stroje a zařízení - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 10) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Mechanical Engineering - Machines and Equipment Design   (1 - EZA) Navazující Prezenční Angličtina
Mechanical Engineering - Machines and Equipment Design   (1 - TSA) Navazující Prezenční Angličtina
Mechanical Engineering - Machines and Equipment Design   (1 - VSTA) Navazující Prezenční Angličtina
Mechanical Engineering - Manufacturing Systems and Processes   (1 - ANG_16) Navazující Prezenční Angličtina
Mechanical Engineering - Mechanical Engineering   (1 - ANG) Bakalářský Prezenční Angličtina
Strojní inženýrství - Strojní inženýrství   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojní inženýrství   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Strojírenská technologie - Strojírenská technologie   (1 - 10) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojírenská technologie - Strojírenská technologie   (1 - 10) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 10) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 10) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 16) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 16) Navazující Kombinovaná Čeština