Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Elektrotechnika a informatika - Automatické řízení a inženýrská informatika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Automatické řízení a inženýrská informatika   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Informatika a logistika   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Informatika a logistika   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Informatika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Informatika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Informatika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Informační technologie   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Informační technologie   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Kombinovaná Čeština
Fyzika - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství informatiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství informatiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Kombinovaná Čeština