Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Fyzika - Aplikovaná fyzika   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Aplikovaná fyzika   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství fyziky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština