Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Aplikovaná matematika - Matematické modely a jejich aplikace   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 17) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro 2.stupeň základní školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - 17) Navazující Prezenční Čeština