Předměty pracoviště: FZS

» Seznam fakult » FZS
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FZS/AFI Anatomie a fyziologie ve3D zobrazení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANEO Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANET Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANEZ Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANTT Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/AP1 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/AP2 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/AP3 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFI Biofyzika Zimní Čeština 2  
FZS/BFR Lékařská biofyzika a radiologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFRT Biofyzika, radiologie a technika nukleární medicíny Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFZ Lékařská biofyzika, radiologie a techniky nukleární medicíny Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BIS Biostatistika Letní Čeština 2  
FZS/BKEM Biosignály v klinické a experimentální medicíně Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BP2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BPZ1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BPZ2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DIO1 Didaktika ošetřovatelské praxe 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DIO2 uzs Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DITO Dietetika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DME Diagnostické metody v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DMME Diagnostické metody v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DOS Dějiny ošetřovatelství Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DPI Diplomová práce Letní Čeština 3  
FZS/DSI Diplomový seminář Letní Čeština 1  
FZS/EBO Etika v biomedicínských oborech Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/EIK1 Elektrofyziologie a impulzoterapie v kardiologii 1 Zimní Čeština 5  
FZS/EIK2 Elektrofyziologie a impulzoterapie v kardiologii 2 Letní Čeština 5  
FZS/EKOT Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ETIZ Etika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/EZS Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FKM Filozofie a koncepční modely v ošetřovatelství Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FMT Fyzikální metody v terapii Letní Čeština 2  
FZS/FYTT Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FYZO Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FYZT Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FYZZ Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/GE Ošetřovatelská péče v geriatrii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/HEP Hygiena a epidemiologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/HIV Ošetřovatelská péče u infekčních onemocnění a HIV Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/INI Ionizující a neionizující záření v diagnostice a terapii Letní Čeština 2  
FZS/IZI Internet a zdravotnická informatika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/IZMN Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KBO Klinická biochemie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KBZ Klinická biochemie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KFA Klinická farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KFAT Klinická farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KFZ farmakologie a toxikologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KHO Klinická hematologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLI Kapitoly z klinické propedeutiky Zimní Čeština 2  
FZS/KLPO Klinická propedeutika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLPT Klinická propedeutika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLZ Klinická propedeutika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KOI Komunikativní dovednosti ve zdravotnictví Zimní a letní Čeština 2  
FZS/KOMT Komunikace ve zdravotnictví Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KOP Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KOZ1 Komunikace 1 Zimní Čeština 2  
FZS/KOZ2 Komunikace 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPS1 Klinická psychologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPS2 Klinická psychologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPT Klinická psychologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPZ1 Klinická psychologie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPZ2 Klinická psychologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/LATT Medicínská terminologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/LPZ Lékařské přístroje a zařízení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MAI Management zdravotnických služeb Letní Čeština 2  
FZS/MAO Základy managementu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MATT Management zdravotnické techniky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MATTZ Management zdravotnické techniky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MAZT Management zdravotnické techniky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MIK Mikrobiologie a imunologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MIZ Mikrobiologie a imunologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MKS Medicína krizových stavů a integrovaný záchranný systém Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MO Multikulrutní ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MO1 Multikulrutní ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MO2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MTO Medicínská terminologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NEU Ošetřovatelská péče v neurologii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPA1 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPA2 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPA3 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPCH1 Neodkladná péče v chirurgických oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPCH2 Neodkladná péče v chirurgických oborech 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPG Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPGE Neodkladná péče v geriatrii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPI1 Neodkladná péče v interních oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPI2 Neodkladná péče v interních oborech 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPIN Neodkladná péče u infekčních onemocnění a HIV Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPKD Neodkladná péče v komunitní a domácí péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPNE Neodklaná péče v neurologii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPOR Neodkladná péče v ortopedii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPP1 Neodkladná péče v pediatrii 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPP2 Neodkladná péče v pediatrii 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPPS Neodkladná péče v psychiatrii Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPVO1 Neodklaná péče ve vybraných oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPVO2 Neodklaná péče ve vybraných oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCH1 Ošetř. péče v chir. oborech 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCH2 Ošetř. péče v chir. oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCH3 ošetř. péče v chir. oborech 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ODPI Odborná praxe Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ODPR Odborná praxe Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ODPT Odborná praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OGY Ošetř. péče v gyn. a por. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OI1 Ošetř. péče v interních oborech 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OI2 Ošetř. péče v interních oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OI3 Ošetř. péče v interních oborech 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJA5 Odborný jazyk anglický 5 Zimní Čeština 2  
FZS/OJA6 Odborný jazyk anglický 6 Letní Čeština 2  
FZS/OJA7 Odborný jazyk anglický 7 Zimní Čeština 2  
FZS/OJZ1 Odborný anglický jazyk 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZ2 Odborný anglický jazyk 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZ3 Odborný anglický jazyk 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZ4 Odborný anglický jazyk 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OP1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OP2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPH Ošetřovatelská péče v onkologii, paliativní a hospicové péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPI Odborná praxe individuální Letní Čeština 2  
FZS/OPIV Odborná praxe k povinně volitelným předmětům Zimní Angličtina 2  
FZS/OPX1 Odborná ošetřovatelská praxe 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX2 Odborná ošetřovatelská praxe 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX3 Odborná ošetřovatelská praxe 3 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX4 Odborná ošetřovatelská praxe 4 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX5 Odborná ošetřovatelská praxe 5 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX6 Odborná ošetřovatelská praxe 6 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXI1 Odborná ošetřovatelská praxe individuální 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXI2 Odborná ošetř. praxe individuální 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXR3 Odborná ošetřovatelská praxe 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXR4 Odborná ošetřovatelská praxe 4 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPZ1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPZ2 Ošetřovatelské postupy 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ORO Ošetřovatelská péče v ortopedii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ORP Operační řízení v přednemocniční neodkladné péči Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSP1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSP2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSZ1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSZ2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OVP Obecná a vývojová psychologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXI1 Odborná praxe 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXI2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ3 Odborná praxe 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ4 Odborná praxe 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ5 Odborná praxe 5 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ6 Odborná praxe 6 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAME Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAMT Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAT Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATO Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATT Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATZ Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PBKT Praktika z biomedicínské a klinické techniky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFTT Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFYT Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFYZ Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFZZ Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PLZS Problematika letecké záchranné služby Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PME Preventivní medicína Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMET Preventivní medicína Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMTT Preventivní medicína Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMZ Preventivní medicína Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/POP1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/POP2 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PPB Vybrané psychologické problémy v biomedíně Letní Čeština 2  
FZS/PPK Vybrané kapitoly z první pomoci a krizové řízení Zimní Čeština 2  
FZS/PPO první pomoc Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PRI Právo ve zdravotnictví Letní Čeština 2  
FZS/PRV Právní aspekty v ošetřovatelství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PRZ právní aspekty v urgentní medicíně Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PSI Ošetřovatelská péče v psychiatrii Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PSP Problematika spinálních poranění Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PST1 Psychoterapie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PST2 Psychoterapie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PV1 Přístrojová technika 1 Zimní Čeština 3  
FZS/PV2 Přístrojová technika 2 Letní Čeština 3  
FZS/RCHO Radiační a chemická ochrana Letní Čeština 2  
FZS/RHO Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/RHOH Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SBC Metodologický seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SBCT Metodologický seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SLUM Sociální a zdravotnická legislativa v urgentní medicíně Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SOC Socilogie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SOP Sociální psychologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SOZ Sociologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SPO Problematika spinálních poranění Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SPZ Sociální psychologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZI1 Základy medicíny Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZI2 Zdravotnický management a legislativa Zimní a letní Čeština 0  
FZS/SZI3 Zdravotnická technika Zimní a letní Čeština 0  
FZS/SZI4 Přístrojová technika v kardiologii Zimní a letní Čeština 0  
FZS/SZI5 Robotické systémy v biomedicíně a biokybernetice Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZL Sociální a zdravotnická legislativa Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ Odborná ošetřovatelská praxe Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ1 Teorie ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ10 Urgentní medicína medicína katastrof Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ11 Neodkladná péče v klinických oborech Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ12 Humanitní vědy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ2 Ošetřovatelská péče v klinických oborech Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ3 Psychologie a sociologie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ4 Základy elektroniky, informatiky a informační systémy ve zdravotnictví Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ5 Zdravotnická technika Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ6 Zdravotnický management a legislativa Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ7 Základy medicíny Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ8 Humanitní vědy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ9 Teorie ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKAR Technika v kardiologii, kardiochirurgii, anesteziologii, resuscitační péči, techniky očisty krve Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKAT Technika v kardiologii, kardiochirurgii, anesteziologii, resuscitační péči, techniky očisty krve Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TOS1 Teorie ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TOS2O Teorie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/UM1 Ultrazvukové zobrazovací metody v kardiologii 1 Zimní Čeština 3  
FZS/UM2 Ultrazvukové zobrazovací metody v kardiologii 1 Letní Čeština 3  
FZS/UMK1 Urgentní medicína a medicína katastrof 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/UMK2 Urgentní medicína a medicína katastrof 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VFI Vybrané kapitoly z farmakologie Letní Čeština 2  
FZS/VKM1 Vybrané kapitoly z medicíny 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VKM2 Vybrané kapitoly z medicíny 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VKV Vybrané kapitoly z válečné medicíny a soudního lékařství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VMT Vybrané kapitoly z medicínské terminologie Zimní Čeština 1  
FZS/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VO2 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VOB1 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VOB2 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VPNP Vysokohorská problematika neodkladné péče Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VYZ1 Výzkum v ošetřovatelství 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VYZ2 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VZD Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VZDT Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VZI Vybrané problematika veřejného zdravotnictví, podpora a ochrana zdraví Letní Čeština 2  
FZS/VZTT Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZAKF Základy elektrofyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZBI Základy biostatistiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZED Základy edukační činnosti Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZEDO Základy edukační činnosti Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZEKF Základy elektrofyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZKT Základy kartografie a topografie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZMK Základy managementu a krizový management Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZPPT Základy první pomoci v biomedicínských oborech Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZS1 Zobrazovací metody a systémy 1 Zimní Čeština 3  
FZS/ZS2 Zobrazovací metody a systémy 2 Letní Čeština 3