Programy fakulty: REK

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Nanotechnologie P3942 Doktorský Kombinovaná 0 4
Nanotechnologie P3942 Doktorský Prezenční 0 4